Μητρώο Διαμεσολαβητών για Εμπορικές Διαφορές (EN)

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 95620daa-dbdf-4453-a5dd-c6a03ae957f6

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=95620daa-dbdf-4453-a5dd-c6a03ae957f6&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API