Μητρώο Διαμεσολαβητών για Αστικές Διαφορές άλλες από Εμπορικές (EN)

Primary tabs

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 723997bf-16ff-4948-9653-2b2de85003bc

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=723997bf-16ff-4948-9653-2b2de85003bc&limit=5&language=en

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API