Οι αναθεωρήσεις επιτρέπουν να παρακολουθείτε τις αλλαγές μεταξύ πολλαπλών εκδόσεων του περιεχομένου και να επιστρέφετε σε παλιότερες εκδόσεις.

Αποστολή του Τυπογραφείου της Κ.Δ. είναι η εκτύπωση και διάθεση της Επίσημης Εφημερίδας και των υπόλοιπων κυβερνητικών εκδόσεων στο κοινό και η εξυπηρέτηση της Δημόσιας Υπηρεσίας όσον αφορά στις ανάγκες σε εκτυπωτικές εργασίες και στην προμήθεια χαρτιού και γραφικής ύλης.

Κυβερνητικό Τυπογραφείο