Στατιστικά Υποθηκών Ακινήτων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Αριθμός ψήφων: 1 Μέσος όρος: 100

Αριθμός ψήφων ανα αστέρι

ΑστέριαΨήφοι
10
20
30
40
50