Οι αναθεωρήσεις επιτρέπουν να παρακολουθείτε τις αλλαγές μεταξύ πολλαπλών εκδόσεων του περιεχομένου και να επιστρέφετε σε παλιότερες εκδόσεις.

Υποστηρικτικό Υλικό

Η παρούσα ενότητα της Πύλης φιλοξενεί πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται κατά κύριο παρουσιάσεις/ εισηγήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια ημερίδων, εργαστηρίων και συνεδρίων με θέμα τα Ανοικτά Δεδομένα.