Κλίμακες Μισθοδοσίας και Αποκοπές Μόνιμων Κρατικών Υπαλλήλων (Αναλυτικός Πίνακας)

Πρωτεύουσες καρτέλες

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Αριθμός ψήφων: 0 Μέσος όρος: 0

Αριθμός ψήφων ανα αστέρι

ΑστέριαΨήφοι
10
20
30
40
50