Μισθοδοσία και Αποκοπές Μόνιμων Κρατικών Υπαλλήλων (01.07.2018)

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 38a694ec-0c36-4ce2-ae45-1d79ae4331e6

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=38a694ec-0c36-4ce2-ae45-1d79ae4331e6&limit=5

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API