Οι αναθεωρήσεις επιτρέπουν να παρακολουθείτε τις αλλαγές μεταξύ πολλαπλών εκδόσεων του περιεχομένου και να επιστρέφετε σε παλιότερες εκδόσεις.

Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας ασχολείται μεταξύ άλλων με τη μελέτη και υποβολή εισηγήσεων για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας.

Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας