Θανατηφόρα Τροχαία Δυστυχήματα ανά Θέση Νεκρού

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 4ff4f807-d61c-4be4-9291-0499dfbb7111

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=4ff4f807-d61c-4be4-9291-0499dfbb7111&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API