Εβδομαδιαία Στατιστικά Εμβολιασμών ανα Επαρχία και Ηλικιακή Ομάδα

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is d394ec57-5b5f-48a2-99f3-10ff42e91e8b

Example Query

https://data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=d394ec57-5b5f-48a2-99f3-10ff42e91e8b&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API