Stories

21 Stories

Διαδικτυακό Σεμινάριο για τις "Βέλτιστες Πρακτικές για ανοικτά δεδομένα στην Ευρώπη", με τη συμμετοχή της Κύπρου

Σε μελέτη της Ευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων (European Data Portal - EDP) με τίτλο «Open Data best practices in Europe», που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, παρουσιάζονται και αναλύονται οι πρακτικές που ακολουθούν τα κορυφαία κράτη της Ευρώπης στον τομέα των Ανοικτών Δεδομένων, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, μαζί με τη Γαλλία και την Ιρλανδία. Σκοπός της πιο πάνω μελέτης είναι να βοηθήσει άλλες χώρες με χαμηλότερο βαθμό ωριμότητας στον τομέα των ανοικτών δεδομένων.

Ημερίδα "Ημέρα Ανοικτών Δεδομένων 2020: Διαφάνεια, Καινοτομία, Ανάπτυξη"

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, του Υπουργείου Οικονομικών και το Εθνικό Γραφείο Ανοικτής Πρόσβασης OpenAIRE της Βιβλιοθήκης Πανεπιστήμιου Κύπρου συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Ημέρα Ανοικτών Δεδομένων 2020: Διαφάνεια, Καινοτομία, Ανάπτυξη», με την ευκαιρία της παγκόσμιας Ημέρας Ανοικτών Δεδομένων (Open Data Day 2020), η οποία φέτος είναι η 7η Μαρτίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2020, από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 13:30 μ.μ., στο Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο LRC 012, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Open Data Maturity Report 2019: Η Κύπρος και φέτος στις πρώτες θέσεις της ΕΕ

Δημοσιεύτηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2019, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο “Open Data Maturity Report  2019”, όπου παρουσιάζεται η πρόοδος και ο βαθμός ωριμότητας σε σχέση με τα Ανοικτά Δεδομένα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2019. Η Κύπρος, διατηρώντας την εξαιρετικά καλή πορεία που σημειώνει τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό κατάφερε να βρίσκεται στην τιμητική 4η θέση με συνολική βαθμολογία 80%, στην κατηγορία “Fast Trackers”, μεταξύ των 32  χωρών που συμμετείχαν

Επαναχρησιμοποίηση ανοικτών δημόσιων δεδομένων από το "ΚΟΙΟΣ" για εκπόνηση έργων σχετικά με GIS

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» σε συνεργασία με διάφορους δημόσιους φορείς επαναχρησιμοποιεί ανοικτά δημόσια δεδομένα για την προώθηση σειράς έργων σχετικά με τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Τα έργα αυτά είναι: η Πλατφόρμα Ωκεανός, η πλατφόρμα GNOSIS, η Υπηρεσία TN-ITS, Τηλεπικοινωνιακή υποδομή Έξυπνων Ηλεκτρικών Δικτύων (Smart Grid), η πλατφόρμα Mission Control.

Από την Οδηγία για Περαιτέρω Χρήση των ΠΔΤ στη Οδηγία για τα Ανοικτά Δεδομένα

Στις 20.06.2019 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Ανοικτά Δεδομένα και την Περαιτέρω Χρήση των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα. Η νέα Οδηγία (Directive (EU) 2019/1024), με την οποία τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να εναρμονιστούν μέχρι τις 17/7/2021, επιφέρει μια σειρά αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα...

Συμμετοχή στην Έρευνα Οικονομικού Αντικτύπου των Ανοικτών Δεδομένων

Στις αρχές του 2020, η Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων (EDP) προγραμματίζει τη δημοσίευση της δεύτερής της έκθεσης για το ίδιο θέμα. Προς το σκοπό αυτό καλείστε όπως συμμετάσχετε στην έρευνα που πραγματοποιείται από το EDP με στοχο τη διερεύνηση του οικονομικού αντίκτυπου που έχουν τα ανοικτά δεδομένα. Η συμμετοχή σας μπορεί να γίνει ανώνυμα με την συμπλήρωση του online ερωτηματολογίου, η οποία δεν απαιτεί πέραν των 5 λεπτών. Εναλλακτικά, εάν...

Στρατηγικό Πλάνο για τα Ανοικτά Δεδομένα 2017-2021

Η πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας γύρω από την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τα ανοικτά δεδομένα αποτυπώνεται εκτενώς στο Στρατηγικό Πλάνο που καταρτίστηκε για να καλύψει την περίοδο 2017-2021. Η Κυβερνητική Πολιτική για τα Ανοικτά Δεδομένα αποτελεί μέρος τόσο της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου (Δράση 7.16), όσο και του Σχεδίου Δράσης για την Αναπτυξιακή Μεταρρύθμιση. Μέσω της υλοποίησης του εν λόγω Στρατηγικού Πλάνου καθώς και του αναλυτικού Σχεδίου Δράσης...

data.gov.cy - Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών 2018

Η Έρευνα Ικανοποίηση Χρηστών της Πύλης data.gov.cy διεξήχθηκε το φθινόπωτο του 2018 με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου στην αγγλική γλώσσα, το οποίο ήταν προσβάσιμο μέσω της Πύλης data.gov.cy. Σε αυτή κλήθηκαν να συμμετάσχουν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) οι συμμετέχοντες στο 2ο Μαραθώνιο Διαγωνισμό Ανάπτυξης Εφαρμογών με Ανοικτά Δεδομένα (2ndOpen Data Hackathon).Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και η αναλυτική έκθεση αποτελεσμάτων παρουσιάζονται....

Η Κύπρος στις κορυφαίες χώρες της ΕΕ στον τομέα των Ανοικτών Δεδομένων

Με βάση το Open Data Maturity Report 2018 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 5 κορυφαίες χώρες της ΕΕ στον τομέα των Ανοικτών Δεδομένων, ενώ η διαδικτυακή πύλη data.gov.cy αξιολογήθηκε στην 1η θέση της κατάταξης ανάμεσα σε 31 πύλες ανοικτών δεδομένων στον ευρωπαϊκό χώρο! Στις 19 Νοεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη δημοσίευση της έκθεσης «Open Data Maturity Landscaping» για το 2018, η οποία παρουσιάζει....

Το data.gov.cy ανάμεσα στις καλές πρακτικές στην Ε.Ε.

Η Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων data.gov.cy παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική στο Advanced Open Data Portals Workshop που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 27-28 Σεπτεμβρίου 2018, στη Λισαβώνα της Πορτογαλίας. Στο εργαστήριο, που είχε σκοπό την παρουσίαση καλών πρακτικών στον τομέα της ανάπτυξης και διαχείρισης πυλών ανοικτών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην ανάδειξη τομέων περαιτέρω συνεργασίας σε θέματα περαιτέρω...