Άρθρα και Κείμενα

13 Stories

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου υπέγραψαν την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος κ. Λένια Ορφανίδου και ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρίστου, στα γραφεία διοίκησης του Πανεπιστημίου.

Ο Δήμος Λευκωσίας σε συνεργασία με την Ομάδα Προώθησης της Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, διαθέτει από σήμερα πέραν των 30 συνόλων δεδομένων για περαιτέρω χρήση, μέσω της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων. Με την κίνηση αυτή ο Δήμος Λευκωσίας καθίσταται...

I was recently invited by Deloitte Cyprus to attend OpenDataCY a two-day Open Data driven hackathon, organized by CrowdPolicy and Deloitte, in collaboration with the government bodies responsible for maintaining and developing the Open Data Portal — Data.gov.cy. Aside from mentoring a few of the teams (and even providing some code snippets to a some teams!), I’ve been able to gain an outsider’s perspective on....