Διαδικτυακό Σεμινάριο για τις "Βέλτιστες Πρακτικές για ανοικτά δεδομένα στην Ευρώπη", με τη συμμετοχή της Κύπρου

Σε μελέτη της Ευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων (European Data Portal) με τίτλο «Open Data best practices in Europe», που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, παρουσιάζονται και αναλύονται οι πρακτικές που ακολουθούν τα κορυφαία κράτη της Ευρώπης στον τομέα των Ανοικτών Δεδομένων, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, μαζί με τη Γαλλία και την Ιρλανδία. Σκοπός της πιο πάνω μελέτης είναι να βοηθήσει άλλες χώρες με χαμηλότερο βαθμό ωριμότητας στον τομέα των ανοικτών δεδομένων να μάθουν από τις πρακτικές, τις γνώσεις και τις συμβουλές των πιο πάνω χωρών κι έτσι να αυξηθεί ο αντίκτυπος των ανοικτών δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η κορυφαία επίδοση των πιο πάνω χωρών βασίζεται στα αποτελέσματα της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Open Data Maturity Report 2019», όπου παρουσιάζεται η πρόοδος και ο βαθμός ωριμότητας σε σχέση με τα Ανοικτά Δεδομένα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κράτη μέλη ΕΕ & Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) για το έτος 2019, στη βάση τεσσάρων δεικτών αξιολόγησης:

  1. Πολιτική Ανοικτών Δεδομένων (Open Data Policy)
  2. Πύλη Ανοικτών Δεδομένων (Open Data Portal)
  3. Αντίκτυπος Ανοικτών Δεδομένων (Open Data Impact)
  4. Ποιότητα Ανοικτών Δεδομένων (Open Data Quality)

Αναγνωρίζοντας τις καλές πρακτικές των κρατών αυτών στην προώθηση και χρήση των ανοικτών δεδομένων, σας καλούμε να παρακολουθήσετε το διαδικτυακό σεμινάριο (webinar), που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων με τίτλο «Βέλτιστες Πρακτικές στα Ανοικτά Δεδομένα στην Ευρώπη: Κύπρος, Γαλλία, και Ιρλανδία (Open data best practices in Europe: Cyprus, France and Ireland)» στις 2 Ιουνίου 2020, από τις 11:30 μέχρι τις 13:00 (EEST, ώρα Κύπρου).

Για εγγραφές στο σεμινάριο, παρακαλείστε όπως ακολουθήσετε τον σύνδεσμο.

Παρακολουθήστε το σεμινάριο:  Webinar: Open data best practices in Europe: Cyprus, France and Ireland