Υποστηρικτικό Υλικό

Πρωτεύουσες καρτέλες

Η παρούσα ενότητα της Πύλης φιλοξενεί πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται κατά κύριο παρουσιάσεις/ εισηγήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια ημερίδων, εργαστηρίων και συνεδρίων με θέμα τα Ανοικτά Δεδομένα.
 

DCAT Application Profile: Χρήσιμο Υλικό από Πανευρωπαικές Πλατφόρμες

DCAT Application Profile for European Data Portals
DCAT-AP v1.1
GeoDCAT-AP v.1.0