Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Στο μέρος αυτό της Πύλης διατίθεται υποστηρικτικό υλικό, που αποτελείται από εύχρηστους Οδηγούς, παρουσιάσεις, πληροφοριακό υλικό, απευθυνόμενο προς τους:

  • Δημόσιους φορείς: διαδικασίες επιλογής ,ετοιμασίας και δημοσίευσης συνόλων δεδομένων και διάθεση δεδομένων μέσω Datastore API
  • Προγραμματιστές: DKAN, CKAN και Datastore APIs, εργαλεία επαναχρησιμοποίησης δεδομένων, υποχρεώσεις

Επίσης, διατίθεται το κείμενο των "Τεχνικών Κατευθυντήριων Γραμμών", ως έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με το πλαίσιο και τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να διέπουν τη δημοσίευση και την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων του δημοσίου στην Κύπρο.