Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο Δήμος Λευκωσίας σε συνεργασία με την Ομάδα Προώθησης της Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, διαθέτει από σήμερα πέραν των 30 συνόλων δεδομένων για περαιτέρω χρήση, μέσω της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων. Με την κίνηση αυτή ο Δήμος Λευκωσίας καθίσταται ο πρώτος Δήμος παγκύπρια, ο οποίος ανοίγει τα δεδομένα του για περαιτέρω χρήση, και κάνει ένα αποφασιστiκό βήμα για να καταστήσει την Λευκωσία "smart city". Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάθεση των δεδομένων αυτών αποτελεί την Α΄Φάση του σχεδιασμού, ενώ αναμένεται στους αμέσως επόμενους μήνες να αποδεσμεύονται σταδιακά περισσότερα σύνολα δεδομένων από τον Δήμο, τα οποία θα διατίθενται τόσο μέσω του www.data.gov.cy, όσο και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου. Όλα τα σύνολα δεδομένων που αποδεσμεύτηκαν από τον Δήμο, διατίθενται μέσω υπηρεσιών διάθεσης δεδομένων (rss), σε μορφή XML και δεν υπόκεινται σε οποιεσδήποτε χρεώσεις. Τα δεδομένα τα οποία είναι προσβάσιμε την υποσελίδα του Δήμου Λευκωσίας στην Διαδικτυακή Πύλη περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων σημεία ενδιαφέροντς (POI) όπως αξιοθέατα, μουσεία, θέατρα, πινακοθήκες, κλπ, πλατείες, πάρκα, καθώς και δεδομένα που αφορούν στην τρέχουσα διαθέσιμότητα σε χώρους στάθμευσης στον δήμο αλλά και στις επερχόμενες εκδηλώσεις.