Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Digital Europe Programme έχει δημοσιεύσει πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο ‘Public Sector Open Data for AI and Open Data Platform’ μεσω της οποίας φορείς του δημόσιου τομέα, σε συνεργασία με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς μπορούν να χρηματοδοτήσουν έργα τα οποία σχετίζονται με τα Ανοικτά Δεδομένα.

 Σκοπός της πρόσκλησης είναι η αύξηση της ποιότητας, της ευχρηστίας και της εύκολης διαθεσιμότητας των πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα. Αυτό θα ενισχύσει την επαναχρησιμοποίηση και τον συνδυασμό των Ανοικτών Δεδομένων του Δημόσιου Τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ και την ανάπτυξη πληροφοριακών προϊόντων και υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης (AI applications).  

 Οι επιχορηγήσεις θα στηρίξουν  τους δημόσιους φορείς σε τοπικό, περιφερικό και εθνικό επίπεδο στο να αυξήσουν την τεχνική και νομική διαλειτουργικότητα καθώς και τη φορητότητα των Δεδομένων Υψηλής Αξίας τα οποία θεσμοθετούνται μέσω της νέας Ευρωπαϊκής οδηγίας 1024/2019 για τα Ανοικτά Δεδομένα και χωρίζονται σε έξι (6) θεματικές κατηγορίες :

  • Geospatial,
  • Earth observation and environment,
  • Meteorological,
  • Statistics,
  • Companies and company ownership,
  • Mobility

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι €20,000,000 με έναρξη υποβολής Προτάσεων από τις 22/02/2022 και λήξη στις 17/05/2022.

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα Public Sector Open Data for AI and Open Data Platform μπορείτε να βρείτε και στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων καθώς και στην παρουσίαση της πρόσκλησης.