Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης των πολλαπλών προκλήσεων και δυσκολιών που επέφερε η πανδημία COVID-19 αναλήφθηκαν διάφορες πρωτοβουλίες σε παγκόμιο επίπεδο με σκοπό την εξεύρεση λύσεων και βελτιωτικών προτάσεων για απάμβλυνση των εν λόγω δυσκολιών. Έτσι, και στην Κύπρο οι προσπάθειες αυτές έλαβαν τη μορφή διαφόρων καινοτόμων έργων και πρωτοβουλιών, στις οποίες ενεργό συμμετοχή είχαν τόσο εκπρόσωποι του δημόσιου τομέα όσο και η ερευνητική κοινότητα, οι οποίες συνέβαλαν τα μέγιστα προς την κατεύθυνση εξεύρεσης πρακτικών λύσεων για διευκόλυνση της όλης κατάστασης. Πιο κάτω εκτίθενται οι πρωτοβουλίες αυτές:

 

Διαδικτυακός Μαραθώνιος Ανάπτυξης Εφαρμογών HackTheCrisisCyprus

Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας RISE και η ομάδα του hack{cyprus} διοργάνωσαν στις 3-5 Απριλίου 2020 το HackTheCrisisCyprus, έναν διαδικτυακό μαραθώνιο διαγωνισμό ανάπτυξης εφαρμογών με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν από την εξάπλωση του COVID-19. Το HackTheCrisisCyprus διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Ψηφιακού Πρωταθλητή της Κύπρου, Δρ. Στέλιου Χειμώνα. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν να δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις, τις εμπειρίες, τις δεξιότητες και το ταλέντο τους για να εισηγηθούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, πολίτες, η κυβέρνηση, οι τοπικές αρχές, κ.ά.

Ιστοσελίδα διαγωνισμού: http://hackthecrisis.hackcyprus.com/

 

«Ερατοσθένης»: Πλατφόρμα WEBGIS για απεικόνιση αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών COVID-19

Το Κέντρο Αριστείας 'ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ' και το έργο 'EXCELSIOR' H2020 Teaming του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΠΟΜΗΓΕ) της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν υλοποιήσει αποκλειστικά για την Κύπρο πλατφόρμα WebGIS για τη χαρτογράφηση και απεικόνιση των κρουσμάτων και κρίσιμων στατιστικών μεγεθών με στόχο να συνδράμει στη λήψη αποφάσεων των αρμόδιων φορέων. Σημειώνεται ότι το Κέντρο Αριστείας ‘ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ’ έχει ήδη θέσει σε λειτουργία πλατφόρμα WebGIS για την παρακολούθηση της εξέλιξης των παγκόσμιων κρουσμάτων καθώς επίσης και εφαρμογή για τη χαρτογράφηση της προέλευσης του COVID-19.

Οι εν λόγω υπηρεσίες είναι προσβάσιμες στο σύνδεσμο:  https://covid19.excelsior2020.eu.

 

Σύστημα υποβολής αναφορών πιθανών περιστατικών COVID-19 (για χρήση από εξουσιοδοτημένα άτομα)

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ανέπτυξε το «Σύστημα Διαχείρισης Περιστατικών Εκτάκτου Ανάγκης COVID-19», στo πλαίσιo της εθελοντικής προσφοράς του από την αρχή του αγώνα της Κύπρου, κατά της πανδημίας του Κορωνοϊού. Αυτό αποτελεί το βασικό σύστημα καταγραφής και διαχείρισης όλων των δεδομένων που σχετίζονται από τις αναφορές για ύποπτα περιστατικά, το οποίο χρησιμοποιείται καθημερινά από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας, την ομάδα της τηλεφωνικής γραμμής 1420, τους Προσωπικούς Ιατρούς και τα Κλινικά Εργαστήρια. Το σύστημα προσφέρει διεπαφές που επιτρέπουν τη γρήγορη διαχείριση, καθώς και στατιστική ανάλυση των πληροφοριών, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη από τους αρμόδιους φορείς στο Υπουργείο Υγείας. Η χρήση της πλατφόρμας αυτής γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα.

 

Πύλη Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Κύπρου για τον COVID-19

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, υλοποίησε τη διαδικτυακή «Πύλη Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Κύπρου για το COVID-19», η οποία παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την εξάπλωση του ιού στην Κύπρο, όπως για παράδειγμα αναλυτικά γραφήματα αναφορών, δειγμάτων και αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα της «Πύλης Πληροφόρησης» εξάγονται από το «Σύστημα Διαχείρισης Περιστατικών Εκτάκτου Ανάγκης COVID-19» που ανέπτυξε το «Κοίος» και τα γραφήματα ανανεώνονται αυτόματα κάθε τέσσερις ώρες με βάση τις νέες καταχωρήσεις που γίνονται στο σύστημα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, το «Σύστημα Διαχείρισης Περιστατικών Εκτάκτου Ανάγκης COVID-19» βοήθησε τους εμπλεκόμενους φορείς να αντιμετωπίσουν τα ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

Για μετάβαση στην πλατφόρμα: https://covid19.ucy.ac.cy/

 

Εφαρμογή ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ – COVTRACER

Ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Κέντρο Αριστείας στην Έρευνα και Καινοτομία RISE – Research Centre on Interactive Media, Smart Systems and Emerging Technologies – έχει αναπτύξει την εφαρμογή ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ (COVTRACER) για κινητές συσκευές. H εφαρμογή ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ έχει τη δυνατότητα να συμβάλει αποτελεσματικά στον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα μας. Κύριος στόχος της εφαρμογής ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ (COVTRACER) είναι η αναχαίτιση της επιδημίας COVID-19, η οποία απαιτεί ταχεία αναγνώριση ατόμων που είχαν έρθει σε επαφή με άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό, κατά την διάρκεια των προηγούμενων ημερών. Με τον έλεγχο των διαδρομών εντοπισμού του χρήστη, εντοπίζονται οι τοποθεσίες που έχει επισκεφτεί ο διαγνωσμένος φορέας και επιτρέπει έγκαιρη παρέμβαση, όπως ενδεχομένως εκκένωση για ορισμένο χρονικό διάστημα και απολύμανση κάποιων χώρων. Επιπλέον, διευκολύνεται η ιχνηλάτηση πολιτών που βρίσκονταν κοντά στον διαγνωσμένο φορέα. Η χρήση της εφαρμογής μπορεί να μειώσει την περαιτέρω εξάπλωση της μολυσματικής νόσου. Η πρώτη πιλοτική έκδοση της εφαρμογής για κινητά στοχεύει κυρίως σε άτομα των οποίων η φύση εργασίας δεν επιτρέπει τον κατ’ οίκον περιορισμό τους, όπως γιατρούς, νοσηλευτές, αστυνομικούς, πυροσβέστες, δυνάμεις ασφαλείας και άλλους. Η εφαρμογή ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ (COVTRACER) βασίζεται στην τεχνολογία Safepaths του Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ), η οποία λαμβάνοντας δεδομένα από συστήματα εντοπισμού GPS, μπορεί να εντοπίσει τη διαδρομή ενός ατόμου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Για περισσότερες πληροφορίες και εξασφάλιση της εφαρμογής: https://covid-19.rise.org.cy/en/#

 

Πλατφόρμα #DigitalSolidarityCY

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, εγκαινίασε την πλατφόρμα #DigitalSolidarityCY, η οποία στόχο έχει την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών που τίθενται στην υπηρεσία των πολιτών και των επιχειρήσεων είτε δωρεάν είτε με μειωμένο κόστος, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα αναχαίτισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Φορείς και επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν, καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση που βρίσκεται στον σύνδεσμο
www.digitalsolidarity.gov.cy. Διευκρινίζεται ότι η διάθεσή, παροχή και υλοποίηση των ψηφιακών εργαλείων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη και δέσμευση των εταιρειών παροχής των εν λόγω υπηρεσιών.

Μετάβαση στην πλατφόρμα: www.digitalsolidarity.gov.cy