Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Αιτήσεις και Μέσο Ποσό Πληρωμής Πλεονασμού κατά Οικονομική Δραστηριότητα

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και εξετάστηκαν (εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν), καθώς και το μέσο ποσό πληρωμής από το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν τα έτη 2013 και μετά.

Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν ένα συγκεκριμένο χρόνο δεν αντιστοιχούν στις υποβληθείσες αιτήσεις του ίδιου χρόνου.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
NACE 2 Code Activity_Code Economic Activity Year Applications Submited Applications Approved Applications Rejected Total No. of Applications Examined Total Amount Approved (€) Average Amount per Applicant (€)
A 1 Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 2014 45 90 22 112 654550 7273
B 2 Ορυχεία και λατομεία 2014 20 66 16 82 1194614 18100
C 3 Μεταποίηση 2014 1046 2086 286 2372 20328542 9745
D 4 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 2014 2 2 2 4 9336 0
E 5 Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 2014 8 17 6 23 104468 6145
F 6 Κατασκευές 2014 1514 2867 381 3248 21023794 7333
G 7 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 2014 1402 2687 430 3117 20728952 7715
H 8 Μεταφορά και αποθήκευση 2014 337 606 25 631 14506164 23938
I 9 Εστιατόρια 2014 1209 543 122 665 4653332 8570
J 10 Ενημέρωση και επικοινωνία 2014 166 217 25 242 1492582 6878
K 11 Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 2014 189 108 474 582 1281802 11869
L 12 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 2014 37 67 22 89 464460 6932
M 13 Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 2014 306 582 119 701 4904148 8426
N 14 Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 2014 136 255 63 318 2220491 8708
O 15 Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 2014 34 23 5 28 437239 19010
P 16 Εκπαίδευση 2014 110 103 29 132 701086 6807
Q 17 Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 2014 81 153 28 181 1330570 8697
R 18 Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 2014 58 50 21 71 218160 4363
S 19 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 2014 128 169 21 190 2863072 16941
T 20 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 2014 7 5 4 9 25942 5188
U 21 Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων 2014 11 8 1 9 212116 26515
A 1 Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 2015 69 64 17 81 390011 6094
B 2 Ορυχεία και λατομεία 2015 19 20 1 21 216688 10834
C 3 Μεταποίηση 2015 651 828 102 930 10803710 13048
D 4 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 2015 2 1 1 2 2382 2382
E 5 Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 2015 25 5 4 9 41350 8270
F 6 Κατασκευές 2015 936 1173 223 1396 8287377 7065
G 7 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 2015 1210 1149 211 1360 8227334 7160
H 8 Μεταφορά και αποθήκευση 2015 727 457 29 486 12315178 26948
I 9 Εστιατόρια 2015 608 707 91 798 7685011 10870
J 10 Ενημέρωση και επικοινωνία 2015 102 162 15 177 1954114 12062
K 11 Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 2015 99 146 31 177 1696550 11620
L 12 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 2015 29 30 6 36 387629 12921
M 13 Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 2015 261 260 39 299 1586622 6102
N 14 Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 2015 117 93 33 126 697073 7495
O 15 Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 2015 12 27 7 34 564614 20912
P 16 Εκπαίδευση 2015 51 84 17 101 668709 7961
Q 17 Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 2015 79 76 15 91 559337 7360
R 18 Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 2015 40 30 10 40 185421 6181
S 19 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 2015 79 87 20 107 770561 8857
T 20 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 2015 5 5 1 6 20437 4087
U 21 Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων 2015 2 7 5 12 127906 18272
A 1 Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 2016 25 32 6 38 285807 8931
B 2 Ορυχεία και λατομεία 2016 31 27 1 28 283333 10494
C 3 Μεταποίηση 2016 433 634 100 734 6192694 9768
D 4 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 2016 0 1 1 2 1584 1584
E 5 Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 2016 18 18 8 26 158274 8793
F 6 Κατασκευές 2016 397 790 144 934 6671057 8444
G 7 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 2016 1051 1169 210 1379 8634899 7387
H 8 Μεταφορά και αποθήκευση 2016 168 551 40 591 9705485 17614
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 074dc648-57dd-4363-a73d-7cab76e648ea
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.986694335938 34.403227236495, 31.986694335938 35.787462390871, 34.963989257813 35.787462390871, 34.963989257813 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας schristou@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

338