Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Ανώτατο Πληρωτέο Ποσό Πλεονασμού από το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Πίνακες  που παρουσιάζουν το ανώτατο πληρωτέο ποσό πλεονασμού από το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού. Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν την περίοδο από το 2000 και μετά.

Σύμφωνα με την νομοθεσία του περί τερματισμού απασχόλησης, το μέγιστο ποσό πληρωμής υπολογίζεται ως ο μέγιστος αριθμός εβδομάδων αποζημίωσης (75,5) επί το εκάστοτε μέγιστο ποσό εβδομαδιαίας αμοιβής που λαμβάνεται υπόψη για πληρωμή, το οποίο είναι το 4-πλάσιο του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.

Δεδομένα και Πόροι

Year Currency Max No. of Weeks for Compensation Max Weekly Salary Max Amount Paid
2000 Κυπριακή Λίρα 75.5 253.08 19107.54
2001 Κυπριακή Λίρα 75.5 261.36 19732.68
2002 Κυπριακή Λίρα 75.5 274.96 20759.48
2003 Κυπριακή Λίρα 75.5 283.32 21390.66
2004 Κυπριακή Λίρα 75.5 293.88 22187.94
2005 Κυπριακή Λίρα 75.5 309.88 23395.94
2006 Κυπριακή Λίρα 75.5 319.6 24129.8
2007 Κυπριακή Λίρα 75.5 330.68 24966.34
2008 Ευρώ 75.5 589.8 44529.9
2009 Ευρώ 75.5 616.28 46529.14
2010 Ευρώ 75.5 648.88 48990.44
2011 Ευρώ 75.5 668.2 50449.1
2012 Ευρώ 75.5 683.52 51605.76
2013 Ευρώ 75.5 697.52 52662.76
2014 Ευρώ 75.5 697.52 52662.76
2015 Ευρώ 75.5 697.52 52662.76
2016 Ευρώ 75.5 697.52 52662.76
2017 Ευρώ 75.5 697.52 52662.76
2018 Ευρώ 75.5 697.52 52662.76
2019 Ευρώ 75.5 700.44 52883.22
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό cfb3cb61-a114-49c7-9683-585cd625723f
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.909790039063 34.357891873211, 31.909790039063 35.751806320311, 34.963989257813 35.751806320311, 34.963989257813 34.357891873211))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας schristou@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

20080