Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Δημογραφικά Στοιχεία - Χρονοσειρά

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Συλλογή χρονοσειρών δημογραφικών στοιχείων σε ετήσια βάση από το 1995 και εντεύθεν. Η συλλογή περιλαμβάνει τις πιο κάτω χρονοσειρές:

(α) Μεταβολές Πληθυσμού (ποσοστό αύξησης, ποσοστό φυσικής αύξησης, καθαρή μετανάστευση)
(β) Γονιμότητα (γεννήσεις, ακαθάριστο ποσοστό γεννησιμότητας, συνολικό ποσοστό γονιμότητας)
(γ) Θνησιμότητα (θάνατοι, ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας, ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας)
(δ) Γάμοι (συνολικός αριθμός και αριθμός γάμων κατοίκων Κύπρου)
(ε) Διαζύγια (αριθμός)
(στ) Προσδοκώμενη διάρκεια ζωής στη γέννηση (άντρες, γυναίκες)

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Στατιστική Υπηρεσία
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 5f74fab8-e343-4365-bc37-d7ad72b0e1ee
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.909790039063 34.412291363453, 31.909790039063 35.769636353789, 34.898071289063 35.769636353789, 34.898071289063 34.412291363453))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Λουκία Μακρή, Γεωργία Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας lmakri@cystat.mof.gov.cy, gioannou@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

774