Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Δημόσια Δαπάνη ανά Μαθητή/Φοιτητή σε Ευρώ (€) κατά Κατηγορία Δαπάνης και Eπίπεδο Eκπαίδευσης, Ετήσια

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Δημόσια δαπάνη ανά μαθητή/φοιτητή σε ευρώ (€) κατά κατηγορία δαπάνης και επίπεδο εκπαίδευσης, σε ετήσια βάση.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

Field Value
Organization Στατιστική Υπηρεσία
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
79eb8787-463a-4dcf-9cc7-7fd9045a1644
Spatial
POLYGON ((31.788940429688 34.399119730643, 31.788940429688 35.658551540209, 34.810180664063 35.658551540209, 34.810180664063 34.399119730643))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
Greek
License
Contact Name
Λουκία Νικολάου
Contact email
lnicolaou@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

76