Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Εργατικά Ατυχήματα ανά Φύση Κάκωσης εξ' αιτίας του Ατυχήματος

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων ανά φύση κάκωσης εξ' αιτίας του ατυχήματος. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ Τραύματα και επιφανειακές κακώσεις Κατάγματα Εξαρθρήματα, διαστρέμματα και εξαρθρώσεις Διάσειση και εσωτερική κάκωση Εγκαύματα, ζεματίσματα και κρυοπαγήματα Πολλαπλές κακώσεις Ακρωτηριασμοί (απώλεια μερών του σώματος) Άλλες κακώσεις Δηλητηριάσεις και λοιμώξεις Καταπληξία (σοκ) Αποτελέσματα ακραίων θερμοκρασιών, φωτός και ακτινοβολίας Αποτελέσματα ήχου, κραδασμών και πίεσης Πνιγμός και ασφυξία Φύση της κάκωσης άγνωστης ή μη προσδιοριζόμενη
2012 794 493 244 51 57 27 25 31 6 2 0 6 2 3
2013 705 386 253 60 46 32 24 15 3 1 1 7 0 5
2014 687 443 251 96 67 28 18 11 3 1 3 2 8 0
2015 772 366 229 99 67 25 20 9 6 0 1 2 0 0
2016 809 569 275 88 62 52 25 13 7 2 1 1 1 0
2017 939 566 313 71 63 65 27 16 4 2 2 2 0 0
2018 1001 476 340 96 85 87 29 26 4 4 1 4 3 0
2019 1044 525 330 65 74 66 24 18 3 2 5 1 11 0
2020 714 375 261 51 38 51 23 8 3 0 1 1 1 0
2021 643 384 205 62 46 50 20 14 1 1 1 5 1 0
2022 572 377 211 46 50 38 23 9 2 1 2 3 1 0
Field Value
Organization Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
58ba910b-07d0-4370-8a48-b28c943ff689
Spatial
POLYGON ((32.030639648438 34.430416670706, 32.030639648438 35.769636353789, 34.832153320313 35.769636353789, 34.832153320313 34.430416670706))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Ελένη Τσεκμέ
Contact email
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

33