Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Εργατικά Ατυχήματα ανά Μέγεθος Υποστατικού

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

1 votes with an average rating of 0.

Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων ανά μέγεθος υποστατικού (αριθμό ατόμων που εργοδοτούνται).Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντέυθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year 1 to 9 10 to 49 50 to 249 250 to 499 500+ Total
2012 621 458 465 139 58 1741
2013 499 405 475 112 47 1538
2014 487 443 549 100 39 1618
2015 644 399 453 69 31 1596
2016 574 588 599 122 22 1905
2017 581 644 647 176 22 2070
2018 584 630 748 150 44 2156
2019 569 639 746 179 35 2168
2020 437 491 473 85 41 1527
2021 455 400 430 85 63 1433
2022 390 363 421 88 73 1335
Field Value
Organization Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
c187183c-2f8f-43b3-9829-12c9fcab5f36
Spatial
POLYGON ((31.723022460938 34.294381146838, 31.723022460938 35.787462390871, 35.106811523438 35.787462390871, 35.106811523438 34.294381146838))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Ελένη Τσεκμέ
Contact email
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

109