Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Εργατικά Ατυχήματα - Δείκτης Ατυχημάτων ανά Ηλικία Παθόντα

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Δείκτης συχνότητας εργατικών ατυχημάτων ανά ηλικιακή κατηγορία παθόντα, σε ετήσια βάση, από το 2012 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year Age Number_of_Accidents Number_of_Workers Incidence_Rate
2012 15 - 24 154 28294 544.3
2012 25 - 44 824 187436 439.6
2012 45 - 64 749 105959 706.9
2012 65+ 14 2409 581.2
2013 15 - 24 123 23330 527.2
2013 25 - 44 765 182439 419.3
2013 45 - 64 635 101540 625.4
2013 65+ 15 1944 771.6
2014 15 - 24 153 24746 618.3
2014 25 - 44 804 176193 456.3
2014 45 - 64 650 95112 683.4
2014 65+ 11 1804 609.8
2015 15 - 24 173 24642 702.1
2015 25 - 44 797 178431 446.7
2015 45 - 64 620 101595 610.3
2015 65+ 6 2803 214.1
2016 15 - 24 250 23616 1058.6
2016 25 - 44 888 178808 496.62
2016 45 - 64 757 109583 690.8
2017 65+ 10 3447 290.11
2017 15 - 24 278 25266 1100.3
2017 25 - 44 1002 185140 541.2
2017 45 - 64 780 115149 677.44
2017 65+ 10 4002 249.9
2018 15 - 24 245 28854 849.1
2018 25 - 44 1117 189872 588.3
2018 45 - 64 771 123824 622.7
2018 65+ 23 5096 451.3
2019 15 - 24 228 28706 794.3
2019 25 - 44 1031 197466 522.1
2019 45 - 64 872 127225 685.4
2019 65+ 37 6219 595
2020 15 - 24 157 28706 575.1
2020 25 - 44 752 197466 372.6
2020 45 - 64 600 127225 477.6
2020 65+ 18 6219 354.1
2021 15 - 24 137 30953 442.6
2021 25 - 44 700 207870 336.7
2021 45 - 64 584 135472 431.1
2021 65+ 12 6255 191.8
2022 15 - 24 136 31284 434.7
2022 25 - 44 649 214578 302.5
2022 45 - 64 531 147470 360.1
2022 65+ 19 8034 236.5
Field Value
Organization Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
55a8954b-5497-423d-a941-2be718de83b8
Spatial
POLYGON ((31.865844726563 34.366960909265, 31.865844726563 35.814193951437, 34.909057617188 35.814193951437, 34.909057617188 34.366960909265))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Ελένη Τσεκμέ
Contact email
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

36