Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Μηνιαία Στοιχεία Βροχόπτωσης στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του υδρομετεωρολογικού έτους

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Μηνιαία βροχόπτωση στην Κύπρο (ελεύθερες περιοχές) στη διάρκεια των υδρομετεωρολογικών ετών Οκτώβριος - Σεπτεμβριος, και σύγκριση με την κανονική (1961-90). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο Οκτωβρίου 2013 και εντεύθεν.

Στο αρχείο περιλαμβάνονται τα εξής πεδία:
α) Μηνιαία ποσότητα-Κανονική
β) Μηνιαία ποσότητα-Σημειωθείσα
γ) Μηνιαία ποσότητα-Ποσοστό
δ) Αθροιστική ποσότητα-Κανονική
ε) Αθροιστική ποσότητα-Σημειωθείσα
στ) Αθροιστική ποσότητα-Ποσοστό

Σημ.: Μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2005 ο υπολογισμός γίνεται με τη μέθοδο των ισοϋετών χαρτών. Από το Οκτώβρη του 2005 υπολογισμός γίνεται με το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH YEAR MONTHLY QUANTITY(KANONIKH) MONTHLY QUANTITY-ACTUAL MONTHLY QUANTITY-% CUMMULATIVE QUANTITY (KANONIKH) CUMMULATIVE QUANTITY-ACTUAL CUMMULATIVE QUANTITY-%
Οκτώβριος 2013 32.7 16.1 49% 32.7 16.1 49%
Νοέμβριος 2013 53.3 25.1 47% 86.0 41.2 48%
Δεκέμβριος 2013 105.6 58.0 55% 191.6 99.2 52%
Ιανουάριος 2014 102.4 36.9 36% 294.0 136.1 46%
Φεβρουάριος 2014 81.6 41.5 51% 375.6 177.6 47%
Μάρτιος 2014 61.9 27.2 44% 437.5 204.8 47%
Απρίλιος 2014 29.9 13.1 44% 467.4 217.9 47%
Μάιος 2014 19.6 62.9 321% 487.0 280.8 58%
Ιούνιος 2014 6.0 15.5 258% 493.0 296.3 60%
Ιούλιος 2014 2.6 3.7 142% 495.6 300 61%
Αύγουστος 2014 2.9 4.5 155% 198.5 304.5 61%
Σεπτέμβριος 2014 4.5 10.8 240% 503.0 315.3 63%
Ολική Ετήσια 2013-2014 503.0 315.3 63%
Οκτώβριος 2014 32.7 45.0 138% 32.7 45.0 138%
Νοέμβριος 2014 53.3 48.3 91% 86.0 93.3 108%
Δεκέμβριος 2014 105.6 84.2 8% 191.6 177.5 93%
Ιανουάριος 2015 102.4 168.1 164% 294.0 345.0 118%
Φεβρουάριος 2015 81.6 104.6 128% 375.6 450.2 12%
Μάρτιος 2015 61.9 62.3 101% 437.5 512.5 117%
Απρίλιος 2015 29.9 16.1 54% 467.4 528.6 113%
Μάιος 2015 19.6 20.1 103% 487.0 548.0 113%
Ιούνιος 2015 6.0 5.8 97% 493.0 554.5 112%
Ιούλιος 2015 2.6 1.8 69% 495.6 556.3 112%
Αύγουστος 2015 2.9 0.9 31% 498.5 557.2 112%
Σεπτέμβριος 2015 4.5 4.8 107% 503.0 562.0 112%
Ολική Ετήσια 2014-2015 503.0 562.0 102%
Οκτώβριος 2015 32.7 54.7 167% 32.7 54.7 167%
Νοέμβριος 2015 53.3 10.2 19% 86 64.9 75%
Δεκέμβριος 2015 105.6 34.3 32% 191.6 99.2 52%
Ιανουάριος 2016 102.4 82.1 80% 294 181.3 62%
Φεβρουάριος 2016 81.6 25.8 32% 375.6 207.1 55%
Μάρτιος 2016 61.9 49.6 80% 437.5 256.7 59%
Απρίλιος 2016 29.9 12.9 43% 467.4 269.6 58%
Μάιος 2016 19.6 26.8 137% 487 296.4 61%
Ιούνιος 2016 6 3.1 52% 493 299.5 61%
Ιούλιος 2016 2.6 0.6 23% 495.6 300.1 61%
Αύγουστος 2016 2.9 0.9 31% 498.5 301 60%
Σεπτέμβριος 2016 4.5 8.1 180% 503 309.1 61%
Ολική Ετήσια 2015-2016 503 309.1 61%
Οκτώβριος 2016 32.7 23.5 72% 32.7 23.5 72%
Νοέμβριος 2016 53.3 32.3 61% 86 55.8 65%
Δεκέμβριος 2016 105.6 163.8 155% 191.6 219.6 115%
Ιανουάριος 2017 102.4 79.7 78% 294 299.3 102%
Φεβρουάριος 2017 81.6 11.8 14% 375.6 311.1 83%
Μάρτιος 2017 61.9 59.8 97% 437.5 370.9 85%
Απρίλιος 2017 29.9 19.7 66% 467.4 390.6 84%
Μάιος 2017 19.6 16.3 83% 487 406.9 84%
Ιούνιος 2017 6 2.7 45% 493 409.6 83%
Ιούλιος 2017 2.6 0.1 4% 495.6 409.7 83%
Αύγουστος 2017 2.9 2.4 83% 498.5 412.1 83%
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Μετεωρολογίας
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 78cb0c82-801b-472e-87df-2484be4b91ba
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.701049804688 34.376028963741, 31.701049804688 35.832009993904, 35.172729492188 35.832009993904, 35.172729492188 34.376028963741))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Γιάννα Αναστασίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας yanastasiou@dom.moa.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

2651