Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιο Τμήμα για την προώθηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών και της ψηφιακής καινοτομίας για την παροχή υψηλής ποιότητας και ασφάλειας υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Κάλυψη Δεδομένων

Μητρώο Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοσυχνοτήτων (RLAN)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

4 votes with an average rating of 0.

Μητρώο Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοσυχνοτήτων για την κατηγορία RLAN, σύμφωνα με το άρθρο 19(3) του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου.

Στο μητρώο περιλαμβάνονται τα πιο κάτω δεδομένα για κάθε αδειοδοτημένη συχνότητα:

i. Company; Name
ii. Former Ref. Number
iii. Project ID
iv. Service
v. Subservice
vi. Val. Date

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Former Ref. Number Service Subservice Company Val. Date
ΓEP-3-2004-04 Fixed Service RLAN ATHK 31.12.2023
ΓEP-3-2008-130 Fixed Service RLAN ATHK 31.12.2023
ΓEP-3-2008-132 Fixed Service RLAN ATHK 31.12.2023
ΓEP-3-2009-157 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2009-165 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2009-166 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2009-167 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2009-168 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2009-174 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2009-243 Fixed Service RLAN ATHK 31.12.2023
ΓEP-3-2010-274 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2010-275 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2010-279 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2010-281 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2010-284 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2010-286 Fixed Service RLAN APHRODITE HILLS SERVICES LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2010-292 Fixed Service RLAN APHRODITE HILLS SERVICES LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2010-293 Fixed Service RLAN APHRODITE HILLS SERVICES LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2010-294 Fixed Service RLAN APHRODITE HILLS SERVICES LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2010-295 Fixed Service RLAN APHRODITE HILLS SERVICES LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2010-296 Fixed Service RLAN APHRODITE HILLS SERVICES LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2010-297 Fixed Service RLAN APHRODITE HILLS SERVICES LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2010-298 Fixed Service RLAN APHRODITE HILLS SERVICES LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2010-299 Fixed Service RLAN APHRODITE HILLS SERVICES LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2010-300 Fixed Service RLAN APHRODITE HILLS SERVICES LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2011-356 Fixed Service RLAN ATHK 31.12.2023
ΓEP-3-2011-402 Fixed Service RLAN ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΝΔΡΙΩΝ 31.12.2023
ΓEP-3-2012-408 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2012-409 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2012-418 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2012-419 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2012-427 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2012-444 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2012-461 Fixed Service RLAN N.M.E.S. GIGANET HOTSPOTS LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2012-467 Fixed Service RLAN N.M.E.S. GIGANET HOTSPOTS LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2012-539 Fixed Service RLAN ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΥ 31.12.2023
ΓEP-3-2013-564 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2013-568 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2013-572 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2013-573 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2013-574 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2013-575 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2013-584 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2013-585 Fixed Service RLAN PRIMETEL PLC 31.12.2023
ΓEP-3-2013-594 Fixed Service RLAN FUSION IT CONSULTANTS LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2013-595 Fixed Service RLAN AIRTEL NET LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2013-597 Fixed Service RLAN AIRTEL NET LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2013-605 Fixed Service RLAN ATHK 31.12.2023
ΓEP-3-2013-607 Fixed Service RLAN FUSION IT CONSULTANTS LTD 31.12.2023
ΓEP-3-2013-641 Fixed Service RLAN SHORT CIRCUIT ONLINE LTD 31.12.2023
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 6a99007d-e520-4582-a2dc-e0c89894a806
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.898803710938 34.385096036519, 31.898803710938 35.805284430728, 34.931030273438 35.805284430728, 34.931030273438 34.385096036519))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα English
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Διευθυντής
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας info.dec@mcw.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

101