Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Συγκριτικά Στοιχεία Απολαβών 2014/2010 (Έρευνα Απολαβών 2014)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Συλλογή στατιστικών δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω της Έρευνας Απολαβών 2014 και 2010 και αφορούν στην σύγκριση των απολαβών των υπαλλήλων μεταξύ των ετών 2010 και 2014. Η Έρευνα Απολαβών (EA) 2014 είναι μέρος σειράς ερευνών που διεξάγονται με συχνότητα κάθε τέσσερα χρόνια, βάσει του Κανονισμού 530/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κανονισμού 1916/2000 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 1738/2005 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συλλογή περιλαμβάνονται οι πιο κάτω πίνακες:

A. ΜΕΣΕΣ ΩΡΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Α1: ΜΕΣΕΣ ΩΡΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Α2: ΜΕΣΕΣ ΩΡΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Α3: ΜΕΣΕΣ ΩΡΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Α4: ΜΕΣΕΣ ΩΡΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
 

Β. ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Β1: ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ, ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΒΑΡΔΙΑ, βΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Β2: ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Β3: ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ, ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΒΑΡΔΙΑ, ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Β4: ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Β5: ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
 

Γ. ΜΕΣΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Γ1: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ, ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΗ-ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Γ2: ΜΕΣΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Γ3: ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ, ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΗ-ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Γ4: ΜΕΣΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Γ5: ΜΕΣΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Field Value
Organization Στατιστική Υπηρεσία
Modified
Release Date
Frequency
Ακανόνιστα
Identified
29ce7692-9b0d-4694-9d81-133415a5ed64
Spatial
POLYGON ((31.821899414063 34.448538048272, 31.821899414063 35.832009993904, 35.029907226563 35.832009993904, 35.029907226563 34.448538048272))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
English
License
Contact Name
Μαριλένα Λουκαΐδου
Contact email
mloukaidou@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

72