Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή τους είναι η διασφάλιση του δικαιώματος των Κυπρίων πολιτών και των επισκεπτών της Κύπρου για πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ασφαλή και αποτελεσματικά φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα.

Κάλυψη Δεδομένων

Συνταγολόγιο Κρατικών Νοσηλευτηρίων

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Κατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων με δυνατότητα συνταγογράφησης στα δημόσια νοσηλευτήρια. Για κάθε φαρμακευτικό προϊόν περιλαμβάνονται τα πιο κάτω πεδία:

(α) Pharmaceutical Product
(β) ATC Code
(γ) Unit Size
(δ) Price Level Indicator
(ε) Route of Administration
(στ) Active Ingredient

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Pharmaceutical Products ATC Code Unit Size Unit Price Level Indicator Route of Administration Active Ingredients
Abacavi & Lamivudine 600mg+300mg tab J05AR02 30 Tabs/Caps VIII Oral Lamivudine and abacavir
Abacavir 300mg t/c J05AF06 60 Tabs/Caps VIII Oral Abacavir
Abiraterone acetate 250mg tab L02BX03 120 Tabs/Caps X Oral abiraterone
Acenocoumarol 4mg tab B01AA07 20 Tabs/Caps II Oral Acenocoumarol
Acetazolamide Bp 250mg tab S01EC01 30 Tabs/Caps I Oral Acetazolamide
Acetazolamide Sodium 500mg inj S01EC01 1 Amp/Vial III Parenteral Acetazolamide
Acetyl Cysteine 600mg caps V03AB23 60 Tabs/Caps IV Oral Acetylcysteine
Acetylcholine Chloride 20mg i.o. inj S01EB09 1 Amp/Vial III Intraoccular Acetylcholine
Acetylcysteine 2g inj V03AB23 1 Amp/Vial II Parenteral Acetylcysteine
Acetylsalicylic Acid 1g inj N02BA01 1 Amp/Vial II Parenteral Acetylsalicylic acid
Acetylsalicylic Acid 325mg ect B01AC06 20 Tabs/Caps I Oral Acetylsalicylic acid
Acetylsalicylic Acid 75mg disp. B01AC06 120 Tabs/Caps I Oral Acetylsalicylic acid
Aciclovir >5g 5% cream D06BB03 1 Tube II Topical Aciclovir
Aciclovir 200mg tab J05AB01 30 Tabs/Caps II Oral Aciclovir
Aciclovir 200mg/5ml syr J05AB01 1 Bottle III Oral Aciclovir
Aciclovir 250mg inj J05AB01 1 Amp/Vial II Parenteral Aciclovir
Aciclovir 3% eye.oint S01AD03 1 Tube III Ocular Aciclovir
Aciclovir 400mg tab J05AB01 30 Tabs/Caps II Oral Aciclovir
Aciclovir 5g 5% cream D06BB03 1 Tube I Topical Aciclovir
Acitretin 10mg caps D05BB02 30 Tabs/Caps IV Oral Acitretin
Acitretin 25mg caps D05BB02 30 Tabs/Caps V Oral Acitretin
Adalimumab 40mg inj L04AB04 1 Syringe / Vials VIII Parenteral Adalimumab
Adapalene 0,1% topical gel D10AD03 1 Tube II Topical Adapalene
Adefovir 10mg tab J05AF08 30 Tabs/Caps VIII Oral Adefovir dipivoxil
Adenosine 6mg inj C01EB10 1 Amp/Vial II Parenteral Adenosine
Adrenaline 1mg inj C01CA24 1 Amp/Vial I Parenteral Epinephrine and other drugs for obstructive airway diseases
Adrenaline Acid Tartrate 0.01% w/v inj C01CA24 1 Syringe / Vials III Parenteral Epinephrine
Albendazole 200mg tab P02CA03 2 Tabs/Caps II Oral Albendazole
Albumin Human 20%, 50ml inj B05AA01 1 Amp/Vial IV Parenteral Albumin
Alendronic Acid 70mg tab M05BA04 4 Tabs/Caps I Oral Alendronic acid
Alfacalcidol 1mcg caps A11CC03 100 Tabs/Caps IV Oral Alfacalcidol
Alfacalcidol 2mcg inj A11CC03 1 Amp/Vial III Parenteral Alfacalcidol
Alfacalcidol 2mcg/ml or.so.d A11CC03 1 Bottle IV oral Alfacalcidol
Alfentanil Hydrochloride 1mg inj N01AH02 1 Amp/Vial I Parenteral Alfentanil
Allopurinol Bp 100mg tab M04AA01 50 Tabs/Caps I Oral Allopurinol
Alprazolam 0,5mg tab N05BA12 30 Tabs/Caps I Oral Alprazolam
Alprostadil 500mcg inj G02AD01 1 Amp/Vial V Parenteral alprostadil
Alteplase 50mg inj B01AD02 1 Amp/Vial VIII Parenteral Alteplase
Alum Hydrox/MgOH300-500ml oral.susp A02AD01 1 Bottle II Oral Aluminium Hydroxide and Magnesium Hydroxide
Alumin Hydr&Magnes 0,25&500mg tab A02AD01 50 Tabs/Caps II Oral Aluminium Hydroxide and Magnesium Hydroxide
Amantadine Hcl 100mg caps N04BB01 56 Tabs/Caps III Oral Amantadine
Ambrisentan 10mg Tabs C02KX02 30 Tabs/Caps X Oral Ambrisentan
Ambrisentan 5mg Tabs C02KX02 30 Tabs/Caps X Oral Ambrisentan
Ambroxol 15mg/5ml syr R05CB06 1 Bottle I Oral Ambroxol
Ambroxol Hydrochloride 15mg inj R05CB06 1 Amp/Vial I Parenteral Ambroxol
Amikacin Sulphate 500mg inj J01GB06 1 Amp/Vial I Parenteral Amikacin
Amiloride Hcl 5mg tab C03DB01 20 Tabs/Caps I Oral Amiloride
Aminophyllin 250mg inj R03DA05 1 Amp/Vial I Parenteral Aminophylline
Aminophylline 225mg srt R03DA05 60 Tabs/Caps II Oral Aminophylline
Amiodarone Hcl 200mg tab C01BD01 60 Tabs/Caps II Oral Amiodarone
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Pharmaceutical Products ATC Code Unit Size Unit Price Level Indicator Route of Administration Active Ingredients
Abacavi & Lamivudine 600mg+300mg tab J05AR02 30 Tabs/Caps VIII Oral Lamivudine and abacavir
Abacavir 300mg t/c J05AF06 60 Tabs/Caps VIII Oral Abacavir
Abiraterone acetate 250mg tab L02BX03 120 Tabs/Caps X Oral abiraterone
Acenocoumarol 4mg tab B01AA07 20 Tabs/Caps II Oral Acenocoumarol
Acetazolamide Bp 250mg tab S01EC01 30 Tabs/Caps I Oral Acetazolamide
Acetazolamide Sodium 500mg inj S01EC01 1 Amp/Vial III Parenteral Acetazolamide
Acetyl Cysteine 600mg caps V03AB23 60 Tabs/Caps IV Oral Acetylcysteine
Acetylcholine Chloride 20mg i.o. inj S01EB09 1 Amp/Vial III Intraoccular Acetylcholine
Acetylcysteine 2g inj V03AB23 1 Amp/Vial II Parenteral Acetylcysteine
Acetylsalicylic Acid 1g inj N02BA01 1 Amp/Vial II Parenteral Acetylsalicylic acid
Acetylsalicylic Acid 325mg ect B01AC06 20 Tabs/Caps I Oral Acetylsalicylic acid
Acetylsalicylic Acid 75mg disp. B01AC06 120 Tabs/Caps I Oral Acetylsalicylic acid
Aciclovir >5g 5% cream D06BB03 1 Tube II Topical Aciclovir
Aciclovir 200mg tab J05AB01 30 Tabs/Caps II Oral Aciclovir
Aciclovir 200mg/5ml syr J05AB01 1 Bottle III Oral Aciclovir
Aciclovir 250mg inj J05AB01 1 Amp/Vial II Parenteral Aciclovir
Aciclovir 3% eye.oint S01AD03 1 Tube III Ocular Aciclovir
Aciclovir 400mg tab J05AB01 30 Tabs/Caps II Oral Aciclovir
Aciclovir 5g 5% cream D06BB03 1 Tube I Topical Aciclovir
Acitretin 10mg caps D05BB02 30 Tabs/Caps IV Oral Acitretin
Acitretin 25mg caps D05BB02 30 Tabs/Caps V Oral Acitretin
Adalimumab 40mg inj L04AB04 1 Syringe / Vials VIII Parenteral Adalimumab
Adapalene 0,1% topical gel D10AD03 1 Tube II Topical Adapalene
Adefovir 10mg tab J05AF08 30 Tabs/Caps VIII Oral Adefovir dipivoxil
Adenosine 6mg inj C01EB10 1 Amp/Vial II Parenteral Adenosine
Adrenaline 1mg inj C01CA24 1 Amp/Vial I Parenteral Epinephrine and other drugs for obstructive airway diseases
Adrenaline Acid Tartrate 0.01% w/v inj C01CA24 1 Syringe / Vials III Parenteral Epinephrine
Albendazole 200mg tab P02CA03 2 Tabs/Caps II Oral Albendazole
Albumin Human 20%, 50ml inj B05AA01 1 Amp/Vial IV Parenteral Albumin
Alendronic Acid 70mg tab M05BA04 4 Tabs/Caps I Oral Alendronic acid
Alfacalcidol 1mcg caps A11CC03 100 Tabs/Caps IV Oral Alfacalcidol
Alfacalcidol 2mcg inj A11CC03 1 Amp/Vial III Parenteral Alfacalcidol
Alfacalcidol 2mcg/ml or.so.d A11CC03 1 Bottle IV oral Alfacalcidol
Alfentanil Hydrochloride 1mg inj N01AH02 1 Amp/Vial I Parenteral Alfentanil
Allopurinol Bp 100mg tab M04AA01 50 Tabs/Caps I Oral Allopurinol
Alprazolam 0,5mg tab N05BA12 30 Tabs/Caps I Oral Alprazolam
Alprostadil 500mcg inj G02AD01 1 Amp/Vial V Parenteral alprostadil
Alteplase 50mg inj B01AD02 1 Amp/Vial VIII Parenteral Alteplase
Alum Hydrox/MgOH300-500ml oral.susp A02AD01 1 Bottle II Oral Aluminium Hydroxide and Magnesium Hydroxide
Alumin Hydr&Magnes 0,25&500mg tab A02AD01 50 Tabs/Caps II Oral Aluminium Hydroxide and Magnesium Hydroxide
Amantadine Hcl 100mg caps N04BB01 56 Tabs/Caps III Oral Amantadine
Ambrisentan 10mg Tabs C02KX02 30 Tabs/Caps X Oral Ambrisentan
Ambrisentan 5mg Tabs C02KX02 30 Tabs/Caps X Oral Ambrisentan
Ambroxol 15mg/5ml syr R05CB06 1 Bottle I Oral Ambroxol
Ambroxol Hydrochloride 15mg inj R05CB06 1 Amp/Vial I Parenteral Ambroxol
Amikacin Sulphate 500mg inj J01GB06 1 Amp/Vial I Parenteral Amikacin
Amiloride Hcl 5mg tab C03DB01 20 Tabs/Caps I Oral Amiloride
Aminophyllin 250mg inj R03DA05 1 Amp/Vial I Parenteral Aminophylline
Aminophylline 225mg srt R03DA05 60 Tabs/Caps II Oral Aminophylline
Amiodarone Hcl 200mg tab C01BD01 60 Tabs/Caps II Oral Amiodarone
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Pharmaceutical Products ATC Code Unit Size Unit Price Level Indicator Route of Administration Active Ingredients
Abacavi & Lamivudine 600mg+300mg tab J05AR02 30 Tabs/Caps VIII Oral Lamivudine and abacavir
Abacavir 300mg t/c J05AF06 60 Tabs/Caps VIII Oral Abacavir
Abiraterone acetate 250mg tab L02BX03 120 Tabs/Caps X Oral abiraterone
Acenocoumarol 4mg tab B01AA07 20 Tabs/Caps II Oral Acenocoumarol
Acetazolamide Bp 250mg tab S01EC01 30 Tabs/Caps I Oral Acetazolamide
Acetazolamide Sodium 500mg inj S01EC01 1 Amp/Vial III Parenteral Acetazolamide
Acetyl Cysteine 600mg caps V03AB23 60 Tabs/Caps IV Oral Acetylcysteine
Acetylcholine Chloride 20mg i.o. inj S01EB09 1 Amp/Vial III Intraoccular Acetylcholine
Acetylcysteine 2g inj V03AB23 1 Amp/Vial II Parenteral Acetylcysteine
Acetylsalicylic Acid 1g inj N02BA01 1 Amp/Vial II Parenteral Acetylsalicylic acid
Acetylsalicylic Acid 325mg ect B01AC06 20 Tabs/Caps I Oral Acetylsalicylic acid
Acetylsalicylic Acid 75mg disp. B01AC06 120 Tabs/Caps I Oral Acetylsalicylic acid
Aciclovir >5g 5% cream D06BB03 1 Tube II Topical Aciclovir
Aciclovir 200mg tab J05AB01 30 Tabs/Caps II Oral Aciclovir
Aciclovir 200mg/5ml syr J05AB01 1 Bottle III Oral Aciclovir
Aciclovir 250mg inj J05AB01 1 Amp/Vial II Parenteral Aciclovir
Aciclovir 3% eye.oint S01AD03 1 Tube III Ocular Aciclovir
Aciclovir 400mg tab J05AB01 30 Tabs/Caps II Oral Aciclovir
Aciclovir 5g 5% cream D06BB03 1 Tube I Topical Aciclovir
Acitretin 10mg caps D05BB02 30 Tabs/Caps IV Oral Acitretin
Acitretin 25mg caps D05BB02 30 Tabs/Caps V Oral Acitretin
Adalimumab 40mg inj L04AB04 1 Syringe / Vials VIII Parenteral Adalimumab
Adapalene 0,1% topical gel D10AD03 1 Tube II Topical Adapalene
Adefovir 10mg tab J05AF08 30 Tabs/Caps VIII Oral Adefovir dipivoxil
Adenosine 6mg inj C01EB10 1 Amp/Vial II Parenteral Adenosine
Adrenaline 1mg inj C01CA24 1 Amp/Vial I Parenteral Epinephrine and other drugs for obstructive airway diseases
Adrenaline Acid Tartrate 0.01% w/v inj C01CA24 1 Syringe / Vials III Parenteral Epinephrine
Albendazole 200mg tab P02CA03 2 Tabs/Caps II Oral Albendazole
Albumin Human 20%, 50ml inj B05AA01 1 Amp/Vial IV Parenteral Albumin
Alendronic Acid 70mg tab M05BA04 4 Tabs/Caps I Oral Alendronic acid
Alfacalcidol 1mcg caps A11CC03 100 Tabs/Caps IV Oral Alfacalcidol
Alfacalcidol 2mcg inj A11CC03 1 Amp/Vial III Parenteral Alfacalcidol
Alfacalcidol 2mcg/ml or.so.d A11CC03 1 Bottle IV oral Alfacalcidol
Alfentanil Hydrochloride 1mg inj N01AH02 1 Amp/Vial I Parenteral Alfentanil
Allopurinol Bp 100mg tab M04AA01 50 Tabs/Caps I Oral Allopurinol
Alprazolam 0,5mg tab N05BA12 30 Tabs/Caps I Oral Alprazolam
Alprostadil 500mcg inj G02AD01 1 Amp/Vial V Parenteral alprostadil
Alteplase 50mg inj B01AD02 1 Amp/Vial VIII Parenteral Alteplase
Alum Hydrox/MgOH300-500ml oral.susp A02AD01 1 Bottle II Oral Aluminium Hydroxide and Magnesium Hydroxide
Alumin Hydr&Magnes 0,25&500mg tab A02AD01 50 Tabs/Caps II Oral Aluminium Hydroxide and Magnesium Hydroxide
Amantadine Hcl 100mg caps N04BB01 56 Tabs/Caps III Oral Amantadine
Ambrisentan 10mg Tabs C02KX02 30 Tabs/Caps X Oral Ambrisentan
Ambrisentan 5mg Tabs C02KX02 30 Tabs/Caps X Oral Ambrisentan
Ambroxol 15mg/5ml syr R05CB06 1 Bottle I Oral Ambroxol
Ambroxol Hydrochloride 15mg inj R05CB06 1 Amp/Vial I Parenteral Ambroxol
Amikacin Sulphate 500mg inj J01GB06 1 Amp/Vial I Parenteral Amikacin
Amiloride Hcl 5mg tab C03DB01 20 Tabs/Caps I Oral Amiloride
Aminophyllin 250mg inj R03DA05 1 Amp/Vial I Parenteral Aminophylline
Aminophylline 225mg srt R03DA05 60 Tabs/Caps II Oral Aminophylline
Amiodarone Hcl 200mg tab C01BD01 60 Tabs/Caps II Oral Amiodarone
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό abe199fe-b455-4aed-97ed-0f88628c7a16
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.783447265625 34.390479146446, 31.783447265625 35.792753726182, 34.793701171875 35.792753726182, 34.793701171875 34.390479146446))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα English
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Έλενα Καϊσή
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας phscentral@phs.moh.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

887