Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Request Description

Παραχώρηση ζωντανής ροής των νέων/ενημερωμένων ταξιδιωτικών οδηγιών που εκδίδει το ΥΠΕΞ σε μορφότυπο κατάλληλο για ανθρώπινη ανάγνωση και μηχανική επεξεργασία, όπως XML/RSS ή JSON αντίστοιχα. Προτιθέμενη περαιτέρω χρήση του εγγράφου/ πληροφορίας/ δεδομένων: Οι περιορισμοί σε διεθνείς μετακινήσεις προβλέπεται να διαρκέσουν σε βάθος χρόνου και κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχουν διαρκώς άρσεις και επαναφορές περιορισμών για διάφορες επικράτειες που ανακάμπτουν ή παρουσιάζουν νέα έξαρση του SARS-CoV-2. Μια ζωντανή ροή είναι χρήσιμη τόσο σε ιδιώτες (πχ κατευθείαν χρήση RSS), και για την ανάπτυξη εφαρμογών που θα ελέγχουν αν ένα προγραμματισμένο ταξίδι μπορεί να πραγματοποιηθεί (software library, θα αναπτύξω κάτι σχετικό σε Python, όπου το JSON προτιμάται)

Entity Type
Φοιτητής
Full Name
ΔΚ
Request Date
Request Status
Προωθήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών