Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Request Description

Παρακαλώ αν υπάρχει δυνατότητα αποστολής αρχείου με τα δεδομένα που αφορούν το ΑΕΠ και άλλων συναφών μακροοικονομικών δεικτών της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1960. Θα ήταν πολύ βοηθητικό για την κατανόηση και ανάλυση της πορείας της Κυπριακής Οικονομίας.
 

Entity Type
Δημοσιογράφος
Full Name
ΞΜ
Request Date
Request Status
Ολοκληρώθηκε (δόθηκε απάντηση)