Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Request Description

Σας παρακαλώ μπορείτε να μου αποστείλετε το αρχείο excel που αφορά στην Παραγωγή και Διαχείρηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων - Χρονοσειρά

(α) Συνολικά παραχθέντα απόβλητα,(β) Κατά κεφαλή παραγωγή αποβλήτων,(γ) Συνολικά απόβλητα που έτυχαν διαχείρισης περιλ. της επίχωσης

(δ) Ποσότητα αποβλήτων που διαχωρίστηκε για ανακύκλωση (κατά είδος απόβλητου),(ε) Ποσότητα υπολειμμάτων από χωριστή συλλογή αποβλήτων

(στ) Ποσότητα βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων από διαλογή,(ζ) Ποσότητα που κατέληξε σε χώρους απόρριψης

Entity Type
Ιδιώτης
Full Name
ΣΝ
Request Date
Request Status
Ολοκληρώθηκε (τα αρχεία υπήρχαν στην Εθνική Διαδυκτιακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων )