Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Request Description

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για το Δείκτη κύκλου εργασιών για το έτος 2021 για Ξενοδοχεία και Εστιατόρια.

Entity Type
Ιδιώτης
Full Name
ΡΛ
Request Date
Request Status
Ολοκληρώθηκε (Προωθήθηκε στη Στατιστική Υπηρεσία και δόθηκε σχετική απάντηση)