Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Προσχεδίου στρατηγικής με τίτλο «Ανοικτά Δεδομένα – Στρατηγικό Πλάνο 2023-2027», το οποίο καταρτίστηκε από το ΤΔΔΠ με σκοπό την προώθηση της διάθεσης και της περαιτέρω χρήσης των ανοικτών δεδομένων στην Κύπρο.

Το προσχέδιο στρατηγικής κτίζει πάνω στην επιτυχής υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου της πενταετίας 2017-2022, μέσω της οποίας αναβαθμίστηκαν οι υποδομές διάθεσης ανοικτών δεδομένων στη χώρα μας, υπερδιπλασίαστηκαν τα σύνολα δεδομένων που διατίθενται μέσω της πύλης data.gov.cy, βελτιώθηκε η ποιότητα των παρεχόμενων δεδομένων και αυξήθηκε σημαντικά η περαιτέρω χρήση των δεδομένων αυτών.

Μέσα από η δημόσια διαβούλευση επιδιώκεται μια όσο το δυνατό πιο ευρεία και κυρίως εποικοδομητική αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών και πολιτών, για συλλογή χρήσιμων απόψεων και εισηγήσεων.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 3 Απριλίου 2023 μέχρι και τις 24 Απριλίου 2023. Παρακαλείσθε όπως με βάση την προβλεπόμενη προθεσμία υποβάλετε γραπτώς τις απόψεις, σχόλια και εισηγήσεις σας αναφορικά με το υπό προσχέδιο του Στρατηγικού Πλάνου συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το ειδικό έντυπο (.xlsx, .doc) στην ηλεκτρονική διεύθυνση opendataportal@papd.mof.gov.cy.

Για οποιεσδήποτε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες / διευκρινίσεις μπορείτε να αποτείνεσθε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: stsouderos@papd.mof.gov.cy και dmichail@papd.mof.gov.cy

 

Βασικό Έγγραφο

Συνοδευτικά Έγγραφα

Έντυπο Υποβολής Σχολίων

Αποτέλεσματα Διαβούλευση