Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Εργατικά Ατυχήματα ανά Καθεστώς Απασχόλησης Παθόντα

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων ανά καθεστώς απασχόλησης παθόντα. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ Εργαζόμενος σε μόνιμη / έκτακτη θέση απασχόλησης Άγνωστο καθεστώς απασχόλησης Συμβοηθούμενο μέλος οικογένειας Καταρτιζόμενος / μαθητευόμενος
2012 1735 5 0 1
2013 1538 0 0 0
2014 1614 0 0 4
2015 1592 2 1 1
2016 1905 0 0 0
2017 2068 0 1 1
2018 2153 0 2 1
2019 2168 0 0 0
2020 1526 0 1 0
2021 1432 0 1 0
2022 1332 0 1 2
Field Value
Organization Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
dbeb4650-3ebb-4bf8-b015-35a7313ca16d
Spatial
POLYGON ((31.744995117188 34.357891873211, 31.744995117188 35.858726558675, 34.963989257813 35.858726558675, 34.963989257813 34.357891873211))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Ελένη Τσεκμέ
Contact email
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

137