Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Εργατικά Ατυχήματα από Πτώση από Ύψος - Ανάλυση

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων λόγω πτώσης από ύψος (Ανάλυση). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ ΑΙΤΙΑ_ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άλλο σημείο/χώρο κ.λπ 32 5
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από φορητή κλίμακα 38 12
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από ικρίωμα 10 9
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από φρεάτιο ανελκυστήρα 1 0
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από κλιμακοστάσιο 32 2
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από δάπεδο εργασίας (εκτός ικριώματος) 11 5
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άκρα δαπέδων / στέγης 1 0
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από ανοίγματα 5 2
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από εναέριο διάδρομο 0 0
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από κεκλιμένη στέγη 0 0
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άλλο εξοπλισμό εργασίας 15 5
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άκρο εκσκαφής 0 0
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από τοίχο 1 0
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από σταθερή κλίμακα 3 0
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άλλο σημείο/χώρο κ.λπ 7 2
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από φορητή κλίμακα 22 12
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από ικρίωμα 10 9
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από φρεάτιο ανελκυστήρα 1 1
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από κλιμακοστάσιο 8 1
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από δάπεδο εργασίας (εκτός ικριώματος) 7 5
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άκρα δαπέδων / στέγης 7 5
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από ανοίγματα 0 0
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από εναέριο διάδρομο 0 0
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από κεκλιμένη στέγη 1 1
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άλλο εξοπλισμό εργασίας 2 0
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άκρο εκσκαφής 2 2
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από τοίχο 0 0
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από σταθερή κλίμακα 2 0
2013 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άλλο σημείο/χώρο κ.λπ 22 6
2013 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από φορητή κλίμακα 50 16
2013 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από ικρίωμα 10 10
2013 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από φρεάτιο ανελκυστήρα 0 0
2013 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από κλιμακοστάσιο 37 6
2013 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από δάπεδο εργασίας (εκτός ικριώματος) 25 5
2013 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άκρα δαπέδων / στέγης 2 0
2013 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από ανοίγματα 4 2
2013 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από εναέριο διάδρομο 0 0
2013 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από κεκλιμένη στέγη 0 0
2013 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άλλο εξοπλισμό εργασίας 24 4
2013 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άκρο εκσκαφής 4 4
2013 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από τοίχο 2 1
2013 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από σταθερή κλίμακα 6 2
2013 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άλλο σημείο/χώρο κ.λπ 7 2
2013 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από φορητή κλίμακα 20 8
2013 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από ικρίωμα 9 9
2013 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από φρεάτιο ανελκυστήρα 0 0
2013 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από κλιμακοστάσιο 4 0
2013 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από δάπεδο εργασίας (εκτός ικριώματος) 2 1
2013 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από άκρα δαπέδων / στέγης 7 5
2013 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ - Από ανοίγματα 2 1
Field Value
Organization Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
e281d54d-0912-4dbf-adec-bd822d9473e9
Spatial
POLYGON ((31.766967773438 34.430416670706, 31.766967773438 35.840916515454, 34.920043945313 35.840916515454, 34.920043945313 34.430416670706))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Ελένη Τσεκμέ
Contact email
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

140