Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εκπαιδευτικό Υλικό, Παρουσιάσεις, Εργαστήρια, Συνέδρια
 

Εκπαιδευτικό Υλικό της νέας έκδοσης της Πύλης για Λειτουργούς-Συνδέσμους (Μάρτιος 2024)

1. Σύνοψη Εθνικής Στρατηγικής και Εξελίξεις
2. Επιλογή Δεδομένων για Δημοσίευση
3. Ετοιμασία και Μορφοποίηση Δεδομένων
4. Διαδικασίες Δημοσίευσης και Διαχείρισης Δεδομένων
5. Διάθεση Δεδομένων μέσω του Datastore API
6. Κατευθυντήριες Γραμμές
7. Ρόλοι και Επίπεδα Εξουσιοδοτημένων Χρηστών
8. Ρυθμίσεις Η/Υ

 

DCAT Application Profile: Χρήσιμο Υλικό από Πανευρωπαϊκές Πλατφόρμες

DCAT-AP v.2.0.1 released
DCAT Application Profile for European Data Portals
DCAT-AP v1.1
GeoDCAT-AP

 

Παρουσίαση Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων στην Πορτογαλία

The National Open Data Portal (Lisbon Presentation)

 

Παρουσιάσεις Ιnfo Day για το 2ο Open Data Hackathon (03/09/2018)

1 - 2nd Open Data Hackathon - Rules and Guidelines
2 - The New CY Open Data Portal
3 - Exerte - We have seen it happen...

 

Παρουσιάσεις 4ης Ημερίδας για τα Ανοικτά Δεδομένα (29/03/2018)

1 - Σύνοψη Στρατηγική και Εξελίξεις
2 - Παρουσίαση Νέας Πύλης
3 - Νεοφυής Επιχείρηση Politica
4 - Νέα Πύλη - Μεθοδολογία και Προσέγγιση
5 - Διαδικασίες Διαχείρισης Νέα Πύλης 
6 - Επόμενα Βήματα

 

Παρουσιάσεις OpenDataTech4All (10/09/2016)

1 - Open Data in Israel
2 -The Power of Open Data Visualization
3 - Καινοτομώντας με Ανοικτά Δεδομένα και APIs
4 - Ανοικτά Δεδομένα και Chatbots
5 - Ψηφιακά Δεδομένα για την Προώθηση της Διαφάνειας
6 - Ανοικτά Δεδομένα - Πορεία και Επόμενα Βήματα

 

Παρουσιάσεις 3ης Ημερίδας για τα Ανοικτά Δεδομένα (6/7/2016)

1 - Τελευταίες εξελίξεις γύρω από το άνοιγμα των δεδομένων του δημοσίου στην Κύπρο
2 - Ανοικτά Δεδομένα: Η επόμενη ημέρα
3 - Παραδείγματα επαναχρησιμοποίησης δεδομένων του δημοσίου: οι εφαρμογές FuelFinderCy & Open Tourism
4 - Αποτίμηση τρέχοντος έργου για την παροχή τεχνικής βοήθειας στους δημόσιους φορείς για διάθεση των δεδομένων τους 
5 - Καλές Πρακτικές στη διάθεση των δεδομένων του δημοσίου στο data.gov.cy

 

Παρουσιάσεις 1ου Φόρουμ για τα Ανοικτά Δεδομένα (3/6/2016)

1 - Ανοικτά Δεδομένα: Η πρώτη ύλη του 21ου αιώνα
2 - Το άνοιγμα των δεδομένων του δημοσίου στην Κύπρου και η Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων
3 - Η νέα Διαδικτυακή Πλατφόρμα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας "DLS PORTAL” και η Γεω-Πύλη “INSPIRE”
4 - Καινοτομώντας με Ανοικτά Δεδομένα και APIs
5 - Showcases: η ανάπτυξη των εφαρμογών FuelFinderCy & Open Tourism με ανοικτά δημόσια δεδομένα
 Smart Public Transport: το παράδειγμα του CyprusByBus

 

Παρουσιάσεις 2ης Ημερίδας για τα Ανοικτά Δεδομένα (11/11/2015)

1 - Υλοποίηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης & Τελευταίες εξελίξεις
2 - Το Ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο γύρω από την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημοσίου
3 - Τα Ανοικτά Δεδομένα και τα οφέλη από την αξιοποίησή τους
4 - Καινοτομώντας με τα Ανοικτά Δεδομένα
5 - Παράδειγμα επαναχρησιμοποίησης:Ο κόμβος νομικής πληροφόρησης CYLAW
6 - Εργαστήριο για τους δημόσιους φορείς (Οδηγίες για συμπλήρωση εντύπων)

 

Παρουσιάσεις 1ης Ημερίδας για τα Ανοικτά Δεδομένα (25/11/2014)

1 - Παρουσίαση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημοσίου
2 - Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα και η Ευρωπαικές Οδηγίες για την περαιτέρω χρήση τους (στα αγγλικά)
3 - Ποιοτικά ανοικτά δεδομένα και μεταδεδομένα (στα αγγλικά)
4 - Η έννοια των Μεταδεδομένων και πρακτικές διαχείρισής τους (στα αγγλικά)
5 - Άδειες Χρήσης των ανοικτών δεδομένων και των μεταδεδομένων τους (στα αγγλικά)
6 - Παρουσίαση καλής πρακτικής- Η περίπτωση του Συμβούλιου Αποχετεύσεως Λεμεσού Αμαθούντας εντός του πλαισίου του έργου HOMER