Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Ενεργοί Εισφορείς και Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανά Οικονομική Δραστηριότητα

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Αριθμός ενεργών εισφορέων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν το σύνολο των ασφαλιστικών μονάδων και το σύνολο των ασφαλιστέων αποδοχών κατά κοινότητα και οικονομική δραστηριότητα. Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν την περίοδο από το 2007 και μετά.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
NACE 2 CODE Economic Activity Year Community Number of Individuals Insurance Credits Total Amount to TKA (€)
A Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 2007 Ελληνοκύπριοι και άλλοι 1929 4069830
B Ορυχεία και λατομεία 2007 Ελληνοκύπριοι και άλλοι 662 2548067
C Μεταποίηση 2007 Ελληνοκύπριοι και άλλοι 27597 70503484
D Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 2007 Ελληνοκύπριοι και άλλοι 2342 10564627
E Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 2007 Ελληνοκύπριοι και άλλοι 742 2526161
F Κατασκευές 2007 Ελληνοκύπριοι και άλλοι 25806 68211649
G Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 2007 Ελληνοκύπριοι και άλλοι 51566 111675327
H Μεταφορά και αποθήκευση 2007 Ελληνοκύπριοι και άλλοι 9780 29984646
I Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης 2007 Ελληνοκύπριοι και άλλοι 22134 43288668
J Ενημέρωση και επικοινωνία 2007 Ελληνοκύπριοι και άλλοι 8055 29610277
K Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 2007 Ελληνοκύπριοι και άλλοι 16293 74432088
L Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 2007 Ελληνοκύπριοι και άλλοι 1546 3456400
M Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 2007 Ελληνοκύπριοι και άλλοι 12729 34892699
N Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 2007 Ελληνοκύπριοι και άλλοι 4574 10164380
O Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 2007 Ελληνοκύπριοι και άλλοι 8209 23989102
P Εκπαίδευση 2007 Ελληνοκύπριοι και άλλοι 7460 17724494
Q Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 2007 Ελληνοκύπριοι και άλλοι 3976 8581595
R Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 2007 Ελληνοκύπριοι και άλλοι 2363 4726831
S Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 2007 Ελληνοκύπριοι και άλλοι 5892 12683756
T Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 2007 Ελληνοκύπριοι και άλλοι 341 293452
U Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων 2007 Ελληνοκύπριοι και άλλοι 254 1037709
N/A Μη δηλωμένη οικονομική δραστηριότητα 2007 Ελληνοκύπριοι και άλλοι 70 48573
Σύνολο Σύνολο 2007 Ελληνοκύπριοι και άλλοι 214320 565013815
A Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 2007 Τουρκοκύπριοι 12 12856
B Ορυχεία και λατομεία 2007 Τουρκοκύπριοι 13 37156
C Μεταποίηση 2007 Τουρκοκύπριοι 337 567161
D Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 2007 Τουρκοκύπριοι 0 0
E Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 2007 Τουρκοκύπριοι 1 25
F Κατασκευές 2007 Τουρκοκύπριοι 2351 4127327
G Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 2007 Τουρκοκύπριοι 223 348555
H Μεταφορά και αποθήκευση 2007 Τουρκοκύπριοι 28 50368
I Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης 2007 Τουρκοκύπριοι 144 263768
J Ενημέρωση και επικοινωνία 2007 Τουρκοκύπριοι 26 72185
K Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 2007 Τουρκοκύπριοι 18 29926
L Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 2007 Τουρκοκύπριοι 4 5995
M Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 2007 Τουρκοκύπριοι 26 40096
N Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 2007 Τουρκοκύπριοι 59 120364
O Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 2007 Τουρκοκύπριοι 60 242727
P Εκπαίδευση 2007 Τουρκοκύπριοι 7 11010
Q Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 2007 Τουρκοκύπριοι 5 18941
R Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 2007 Τουρκοκύπριοι 7 12042
S Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 2007 Τουρκοκύπριοι 22 33261
T Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 2007 Τουρκοκύπριοι 2 1006
U Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων 2007 Τουρκοκύπριοι 21 72491
N/A Μη δηλωμένη οικονομική δραστηριότητα 2007 Τουρκοκύπριοι 0 0
Σύνολο Σύνολο 2007 Τουρκοκύπριοι 3366 6067259
A Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 2007 Αλλοδαποί 5607 2878140
B Ορυχεία και λατομεία 2007 Αλλοδαποί 50 123101
C Μεταποίηση 2007 Αλλοδαποί 4161 6903292
D Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 2007 Αλλοδαποί 16 50750
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 9c6277dc-ca77-4511-99a5-ec9b5bcced1e
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.893310546875 34.317919744957, 31.893310546875 35.739267185608, 34.793701171875 35.739267185608, 34.793701171875 34.317919744957))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας schristou@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

277