Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διατήρηση της εργατικής ειρήνης, η προαγωγή ομαλών εργασιακών σχέσεων μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων, η πάταξη της αδήλωτης και παράνομης απασχόλησης, καθώς επίσης και η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και η κατ’ επέκταση διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Κάλυψη Δεδομένων

Στατιστικά Aπεργιών ανά Τομέα Οικονομική Δραστηριότητας

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά δεδομένα από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων που αφορούν στις απεργίες ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και καλύπτουν την περίοδο 2013 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year NACE Economic Activity Number of Strikes No._Persons_Affected Calendar_Days_Lost
2013 A Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 1 8 0.5
2013 B Ορυχεία και Λατομεία 0 0 0
2013 C Μεταποίηση 4 420 7
2013 D Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 0 0 0
2013 E Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 0 0 0
2013 F Κατασκευές 13 40133 95
2013 G Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο 1 18 5
2013 H Μεταφορά και Αποθήκευση 1 57 1
2013 I Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύμματος και υπηρεσιών εστίασης 18 1863 28
2013 J Ενημέρωση και Επικοινωνία 1 95 1
2013 K Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 1 61 1
2013 L Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 0 0 0
2013 M Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες 0 0 0
2013 N Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 0 0 0
2013 O Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 0 0 0
2013 P Εκπαίδευση 2 680 1
2013 Q Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα 2 180 1.6
2013 R Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 0 0 0
2013 S Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 3 574 3.5
2013 T Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών 0 0 0
2013 U Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορεών 0 0 0
2014 A Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 0 0 0
2014 B Ορυχεία και Λατομεία 0 0 0
2014 C Μεταποίηση 9 1050 1756
2014 D Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 4 8000 12200
2014 E Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 0 0 0
2014 F Κατασκευές 12 556 1557.5
2014 G Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο 1 53 106
2014 H Μεταφορά και Αποθήκευση 10 1557 1764
2014 I Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύμματος και υπηρεσιών εστίασης 0 0 0
2014 J Ενημέρωση και Επικοινωνία 5 12500 12250
2014 K Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 0 0 0
2014 L Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 0 0 0
2014 M Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες 0 0 0
2014 N Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 0 0 0
2014 O Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 0 0 0
2014 P Εκπαίδευση 1 7 2.1
2014 Q Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα 1 18 18
2014 R Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 0 0 0
2014 S Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 0 0 0
2014 T Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών 0 0 0
2014 U Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορεών 0 0 0
2015 A Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 0 0 0
2015 B Ορυχεία και Λατομεία 0 0 0
2015 C Μεταποίηση 2 18 72
2015 D Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 0 0 0
2015 E Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 3 180 180
2015 F Κατασκευές 3 137 410
2015 G Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο 0 0 0
2015 H Μεταφορά και Αποθήκευση 3 330 374
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 159e9445-93b6-4933-b275-6250e48dcf17
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.695556640625 34.35420729696, 31.695556640625 35.77492887569, 34.969482421875 35.77492887569, 34.969482421875 34.35420729696))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Χρίστος Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας cchristou@dlr.mlsi.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

419