Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διατήρηση της εργατικής ειρήνης, η προαγωγή ομαλών εργασιακών σχέσεων μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων, η πάταξη της αδήλωτης και παράνομης απασχόλησης, καθώς επίσης και η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και η κατ’ επέκταση διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Κάλυψη Δεδομένων

Στατιστικά Aπεργιών ανά Τομέα Οικονομική Δραστηριότητας

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά δεδομένα από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων που αφορούν στις απεργίες ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και καλύπτουν την περίοδο 2013 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year NACE Economic Activity Number of Strikes No._Persons_Affected Calendar_Days_Lost
2013 A Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 1 8 0.5
2013 B Ορυχεία και Λατομεία 0 0 0
2013 C Μεταποίηση 4 420 7
2013 D Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 0 0 0
2013 E Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 0 0 0
2013 F Κατασκευές 13 40133 95
2013 G Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο 1 18 5
2013 H Μεταφορά και Αποθήκευση 1 57 1
2013 I Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύμματος και υπηρεσιών εστίασης 18 1863 28
2013 J Ενημέρωση και Επικοινωνία 1 95 1
2013 K Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 1 61 1
2013 L Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 0 0 0
2013 M Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες 0 0 0
2013 N Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 0 0 0
2013 O Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 0 0 0
2013 P Εκπαίδευση 2 680 1
2013 Q Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα 2 180 1.6
2013 R Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 0 0 0
2013 S Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 3 574 3.5
2013 T Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών 0 0 0
2013 U Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορεών 0 0 0
2014 A Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 0 0 0
2014 B Ορυχεία και Λατομεία 0 0 0
2014 C Μεταποίηση 9 1050 1756
2014 D Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 4 8000 12200
2014 E Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 0 0 0
2014 F Κατασκευές 12 556 1557.5
2014 G Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο 1 53 106
2014 H Μεταφορά και Αποθήκευση 10 1557 1764
2014 I Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύμματος και υπηρεσιών εστίασης 0 0 0
2014 J Ενημέρωση και Επικοινωνία 5 12500 12250
2014 K Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 0 0 0
2014 L Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 0 0 0
2014 M Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες 0 0 0
2014 N Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 0 0 0
2014 O Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 0 0 0
2014 P Εκπαίδευση 1 7 2.1
2014 Q Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα 1 18 18
2014 R Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 0 0 0
2014 S Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 0 0 0
2014 T Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών 0 0 0
2014 U Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορεών 0 0 0
2015 A Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 0 0 0
2015 B Ορυχεία και Λατομεία 0 0 0
2015 C Μεταποίηση 2 18 72
2015 D Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 0 0 0
2015 E Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 3 180 180
2015 F Κατασκευές 3 137 410
2015 G Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο 0 0 0
2015 H Μεταφορά και Αποθήκευση 3 330 374
Field Value
Organization Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
159e9445-93b6-4933-b275-6250e48dcf17
Spatial
POLYGON ((31.695556640625 34.35420729696, 31.695556640625 35.77492887569, 34.969482421875 35.77492887569, 34.969482421875 34.35420729696))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Χρίστος Χρίστου
Contact email
cchristou@dlr.mlsi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

420