Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
logo

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι αρμόδια για την πυρόσβεση στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Ζημιές από Πυρκαγιές ανά έτος

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τις ζημιές που προκλήθηκαν από πυρκαγιές σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αναφέρονται στην περίοδο 2008 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR URBAN (in Euros) RURAL (in Euros) TOTAL
2008 7,361,563 € 594,954 € 7,956,517 €
2009 12,274,931 € 2,305,610 € 14,580,541 €
2010 23,198,612 € 1,136,705 € 24,335,317 €
2011 9,819,775 € 562,134 € 9,257,641 €
2012 10,182,048 € 12,484,316 € 22,666,364 €
2013 8,198,931 € 1,261,372 € 9,460,303 €
2014 10,971,500 € 307,311 € 11,278,811 €
2015 5,713,268 € 479,491 € 5,233,777 €
2016 9,657,918 € 475,136 € 10,133,054 €
2017 6,956,980 € 550,880 € 7,507,860 €
2018 5,793,060 € 1,647,337 € 7,440,397 €
2019 9,975,807 € 883,695 € 10,859,502 €
2020 9,323,310 € 591,900 € 9,915,210 €
2021 10,596,402 € 18,616,110 € 29,212,512 €
2022 8,615,472 € 876,080 € 9,491,552 €
Field Value
Organization Πυροσβεστική Υπηρεσία
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
32a66dfd-5200-4b1a-84da-c4333caa6ab3
Spatial
POLYGON ((31.799926757813 34.484769010509, 31.799926757813 35.858726558675, 34.832153320313 35.858726558675, 34.832153320313 34.484769010509))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Υπεύθυνος Αρχείου Π.Υ. Κύπρου 22802442
Contact email
cyprusfireservice@fs.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

1021