Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

 

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτημα για περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων του δημόσιου τομέα, νοουμένου ότι αυτά δεν υπάρχουν ήδη διαθέσιμα στο data.gov.cy και η διάθεσή τους δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της σχετικής νομοθεσίας.


Η υποβολή αιτημάτων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  • Με ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή του τυποποιημένου Εντύπου μέσω του data.gov.cy. Η Ομάδα Διαχείρισης του data.gov.cy διαβιβάζει κάθε υποβληθέν αίτημα προς τον αρμόδιο δημόσιο φορέα που εκτιμάται ότι έχει εκδώσει ή έχει στην κατοχή του τα έγγραφα/ πληροφορίες/ δεδομένα, για τα οποία υποβάλλεται σχετικό αίτημα.
  • Με αποστολή του Εντύπου προς το δημόσιο φορέα που εκτιμάται ότι έχει εκδώσει ή έχει στην κατοχή του τα έγγραφα/ πληροφορίες/ δεδομένα, είτε ταχυδρομικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, με κοινοποίηση προς το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφότου αυτό συμπληρωθεί γραπτώς με όλα τα απαραίτητα ζητούμενα στοιχεία. Για να εξασφαλίσετε το συγκεκριμένο Έντυπο, πατήστε εδώ.

Σημειώνεται ότι όλα τα παρεχόμενα στην αίτηση στοιχεία/ πληροφορίες εκτός του ονοματεπωνύμου & στοιχείων επικοινωνίας, μπορεί να τύχουν επεξεργασίας και να δημοσιευτούν στην Πύλη, για σκοπούς καταγραφής ιστορικού των υποβληθέντων αιτημάτων. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραμείνει η αίτησή σας ιδιωτική, παρακαλείστε όπως το δηλώσετε κατά την Περιγραφή.

 

Για να δείτε αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, καθώς για να μάθετε την πορεία διαχείρισης του αιτήματός σας, πατήστε εδώ

+357
Προτεινόμενη κατηγορία
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.