Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τίτλος: Τελική Έκθεση Προόδου Στρατηγικού Πλάνου Ανοικτών Δεδομένων 2017-2022
Έτος Αναφοράς: 2022
Περιγραφή: Το έγγραφο αποτελεί την τελική έκθεση αποτύπωσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Στρατηγικού Πλάνου για τα Ανοικτά Δεδομένα για την περίοδο 2017-2022. Στο έγγραφο περιγράφονται και αξιολογούνται συνοπτικά τα αποτελέσματα για κάθε ένα εκ των τεσσάρων κύριων αξόνων προτεραιότητας του Στρατηγικού Πλάνου.

   
Μετάβαση στην αναφορά

Τίτλος: Μελέτη Αντικτύπου των Ανοικτών Δεδομένων στην Κύπρο (Εγχειρίδιο Επιμέτρησης)
Έτος Αναφοράς: 2021
Περιγραφή: Εγχειρίδιο «Καλές Πρακτικές και Μεθοδολογία για Αξιολόγηση της Χρήσης των Ανοικτών Δεδομένων» το οποίο αναπτύχθηκε στο πλάισιο της μελέτης που διεξήχθηκε για λογαριασμό της Ομάδας Ανοικτών Δεδομένων του ΤΔΔΠ το 2021. Το εγχειρίδιο απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους δημόσιους φορείς, οι οποίοι θέλουν να διερευνήσουν τον αντίκτυπο που έχουν τα δεδομένα που παρέχουν σε μια σειρά από τομείς.
   
Μετάβαση στην αναφορά

Τίτλος: Μελέτη Αντικτύπου των Ανοικτών Δεδομένων στην Κύπρο (Κύρια Αναφορά)
Έτος Αναφοράς: 2021
Περιγραφή: Μελέτη αντικτύπου των ανοικτών δεδομένων στην Κύπρο. Η μελέτη διεξήχθηκε για λογαριασμό της Ομάδας Ανοικτών Δεδομένων του ΤΔΔΠ και σκοπός της είναι να διερευνήσει και να επιμετερήσει, όπου αυτό είναι δυνατό τον αντίκτυπο των ανοικτών δεδομένων στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτκό και περιβαλλοντικό τομέα στην Κύπρο.
   
Μετάβαση στην αναφορά

Τίτλος: Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων data.gov.cy
Έτος Αναφοράς: 2019
Περιγραφή: Στην αναφορά παρουσιάζονται τα κύρια ευρύματα της έρευναςικανοποίησης χρηστων της πύλης ανοικτών δεδομένων data.gov.cy. Η έρευνα διεξήχθηκε  με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και σε αυτή συμμετείχαν, κατά κύριο λόγο, οι συμμετέχοντες στο στο 2ο Μαραθώνιο Διαγωνισμό Ανάπτυξης Εφαρμογών με Ανοικτά Δεδομένα.
   
Μετάβαση στην αναφορά

Τίτλος: Shaping the Future of Open Data - An assessment of the open data landscape in Cyprus
Έτος Αναφοράς: 2016
Περιγραφή: The report was drafted by Deloitte’s Innovation and Entrepreneurship centre as a continuation of the 2013 report on the socioeconomic impact of open data in the Mediterranean region. The report addresses the recent developments in the open data landscape and provides an assessment of the Cypriot open data ecosystem. 
   
Μετάβαση στην αναφορά

Τίτλος: Μελέτη για διερεύνηση του δυνητικού αντικτύπου ανοικτών δεδομένων στην κυπριακή αγορά
Έτος Αναφοράς: 2011
Περιγραφή: Αποτελεί το 4ο παραδοτέο της οικονομοτεχνικής μελέτης που διεξήχθηκε για λογαριασμό του ΤΔΔΠ. Στόχος η βολιδοσκόπηση της αγοράς και η διερεύνηση των προοπτικών αύξησης της επιχειρηματικότητας με την πρακτική εφαρμογή της Οδηγίας 98/2003/ΕΕ και ο αντίκτυπος που αυτό θα έχει στην Κυπριακή Οικονομία.
   
Μετάβαση στην αναφορά