Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο αρμόδιος κρατικός φορέας του χημικού, βιολογικού/ μικροβιολογικού και τοξικολογικού εργαστηριακού ελέγχου και λειτουργεί ως εθνικό κέντρο ελέγχου των τροφίμων, φαρμάκων, και άλλων βιομηχανικών προϊόντων αλλά και ναρκωτικών και αστυνομικών τεκμηρίων.

Κάλυψη Δεδομένων

Αποτελέσματα ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού εκτός Νομοθετικών Ορίων - Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

1 votes with an average rating of 100.

Αποτελέσματα εκτός Νομοθετικών Ορίων του ελέγχου ποιότητας του πόσιμου νερού - Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα. Για κάθε αποτέλεσμα περιλαμβάνονται τα εξής πεδία:

 • Επαρχία (District)
 • Κωδικός Ζώνης Παροχής νερού (Zone Code)
 • Περιγραφή Ζώνης Παροχής Νερού (Zone Descripton)
 • Πόλη/Χωριό (City/Village)
 • Ημερομηνία Δειγματοληψίας (Sampling Date)
 • Παράμετρος (Parameter)
 • Αποτέλεσμα (Result)
 • Νομοθετικό όριο (Legal Limit)
 • Μονάδα Μέτρησης (Unit)
 • Δήλωση Συμμόρφωσης (Compliance)
 • Μέτρα που Λήφθηκαν (Actions Taken)

 

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
District Zone Code Zone Descripton City/Village Sampling Date Parameter Result Legal Limit Unit Compliance Actions Taken
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 05-Jun-14 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) 345.2 200 μg/l Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Ποιότητα και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 23-Jun-14 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) 240.3 200 μg/l Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Ποιότητα και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P
ΛΕΥ CYWSZ11001101000V03 ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ ΑΛΑΜΠΡΑ 26-Jun-14 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) 275.6 200 μg/l Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Ποιότητα και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P
ΛΕΥ CYWSZ11010000000V01 ΜΑΘΙΑΤΗΣ ΜΑΘΙΑΤΗΣ 26-Jun-14 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) 290.2 200 μg/l Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Ποιότητα και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P
ΛΕΥ CYWSZ11030000000V01 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ 26-Jun-14 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) 268 200 μg/l Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Ποιότητα και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης N
ΛΕΥ CYWSZ1208RG10000V01 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΜΑΛΟΥΝΤΑ 13-Mar-14 ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) 252 250 mg/l Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P
ΛΕΥ CYWSZ1208RG10000V01 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΜΑΛΟΥΝΤΑ 19-May-14 ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) 266 250 mg/l Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P
ΛΕΥ CYWSZ12090000000V01 ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 13-Mar-14 ΝΑΤΡΙΟ (Na+) 219 200 mg/l Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P
ΛΕΥ CYWSZ12100000000V01 ΑΡΕΔΙΟΥ ΑΡΕΔΙΟΥ 13-Mar-14 ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) 322 250 mg/l Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P
ΛΕΥ CYWSZ12100000000V01 ΑΡΕΔΙΟΥ ΑΡΕΔΙΟΥ 19-May-14 ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) 486 250 mg/l Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P
ΛΕΥ CYWSZ12100000000V01 ΑΡΕΔΙΟΥ ΑΡΕΔΙΟΥ 13-Mar-14 ΝΑΤΡΙΟ (Na+) 220 200 mg/l Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P
ΛΕΥ CYWSZ12100000000V01 ΑΡΕΔΙΟΥ ΑΡΕΔΙΟΥ 19-May-14 ΝΑΤΡΙΟ (Na+) 316 200 mg/l Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P
ΛΕΥ CYWSZ12110000000V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ 10-Feb-14 ΝΑΤΡΙΟ (Na+) 212 200 mg/l Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P
ΛΕΥ CYWSZ1220RG30000V02 ΚΑΠΕΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ 2 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ 10-Jun-14 ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) 374 250 mg/l Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης N,E2
ΛΕΥ CYWSZ1220RG30000V02 ΚΑΠΕΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ 2 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ 26-May-14 ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) 806.6 50 μg/l Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Μαγγανίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P,E2
ΛΕΥ CYWSZ1220RG30000V02 ΚΑΠΕΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ 2 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ 10-Jun-14 ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) 101.2 50 μg/l Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Μαγγανίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης N,E2
ΛΕΥ CYWSZ12240000000V01 ΜΑΡΚΙ ΜΑΡΚΙ 13-Feb-14 ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) 2970 2764 μS/cm Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής της Αγωγιμότητας. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P,E2
ΛΕΥ CYWSZ12240000000V01 ΜΑΡΚΙ ΜΑΡΚΙ 13-Feb-14 ΝΑΤΡΙΟ (Na+) 357 200 mg/l Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P,E2
ΛΕΥ CYWSZ12240000000V01 ΜΑΡΚΙ ΜΑΡΚΙ 13-Feb-14 ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) 803 250 mg/l Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P,E2
ΛΕΥ CYWSZ12270000000V01 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ 10-Jun-14 ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) 431 250 mg/l Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης N,E2
ΛΕΥ CYWSZ12280000000V01 ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ 10-Jun-14 ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) 768 250 mg/l Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης N,E2
ΛΕΥ CYWSZ12280000000V01 ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ 10-Jun-14 ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) 76.6 50 μg/l Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Μαγγανίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης N,E2
ΛΕΥ CYWSZ12280000000V01 ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ 10-Jun-14 ΝΑΤΡΙΟ (Na+) 263 200 mg/l Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης N,E2
ΛΕΥ CYWSZ12290000000V01 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ 30-Jan-14 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) 217.4 200 μg/l Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P,P3
ΛΕΥ CYWSZ12290000000V01 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ 10-Jun-14 ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) 465 250 mg/l Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης N,E2
ΛΕΥ CYWSZ12290000000V01 ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ 10-Jun-14 ΝΑΤΡΙΟ (Na+) 274 200 mg/l Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Ποιότητα και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης N,E2
ΛΕΥ CYWSZ12321233000V01 ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-May-14 ΝΑΤΡΙΟ (Na+) 224 200 mg/l Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P
ΛΕΥ CYWSZ12321233000V01 ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-May-14 ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) 279 250 mg/l Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P
ΛΕΥ CYWSZ14120000000V01 ΦΛΑΣΟΥ ΦΛΑΣΟΥ 09-Apr-14 ΝΑΤΡΙΟ (Na+) 202 200 mg/l Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Ποιότητα και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P
ΑΜΜ CYWSZ31003101000V01 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 18-Mar-14 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) 233.5 200 μg/l Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Ποιότητα και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P1,T,P3
ΑΜΜ CYWSZ31040000000V01 ΛΙΟΠΕΤΡΙ ΛΙΟΠΕΤΡΙ 18-Mar-14 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) 586.4 200 μg/l Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Ποιότητα και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P1,T,P3
ΛΑΡ CYWSZ40104011000V02 ΟΡΟΚΛΗΝΗ,ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ,ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ,ΚΕΛΛΙΑ ΠΥΛΑ 11-Feb-14 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) 247.1 200 μg/l Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P,T,P3
ΛΑΡ CYWSZ40130000000V02 ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΚΟΦΙΝΟΥ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΗΚ ΒΑΒΛΑ 05-May-14 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) 745.5 200 μg/l Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P,T,P3
ΛΑΡ CYWSZ41224128000V02 ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ,ΜΕΝΟΓΕΙΑ ΑΝΑΦΩΤΙΑ 11-Mar-14 ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) 265 250 mg/l Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P,P3
ΛΑΡ CYWSZ41224128000V02 ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ,ΜΕΝΟΓΕΙΑ ΜΕΝΝΟΓΕΙΑ 26-May-14 ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) 330 250 mg/l Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P,P3
ΛΑΡ CYWSZ41270000000V01 ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ 14-Jan-14 ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) 268.7 250 mg/l Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P,P3
ΛΑΡ CYWSZ42100000000V01 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ 12-May-14 ΣΕΛΗΝΙΟ (Se) 13.6 10 μg/l Το δείγμα δεν συνάδει ως προς τις απαιτήσεις του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθησηκαι τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης,ως προς το Σελήνιο P,E1,D1
ΛΑΡ CYWSZ42100000000V01 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ 12-May-14 ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) 252 250 mg/l Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P,E1,D1
ΛΑΡ CYWSZ42124215000V02 ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ,ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ ΚΟΡΝΟΣ 18-Mar-14 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) 503 200 μg/l Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Ποιότητα και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P,T,P3
ΠΑΦ CYWSZ42140000000V01 ΠΥΡΓΑ ΠΥΡΓΑ 12-May-14 ΒΟΡΙΟ (B) 1.1 1,0 mg/l Το δείγμα δεν συνάδει ως προς τις απαιτήσεις του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθησηκαι τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης,ως προς το Βόριο. P,P3
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 07-Jul-14 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) 214.8 200 μg/l Τα δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης T, P, P2, P3
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓ.ΔΟΜΕΤΙΟΣ 06-Oct-14 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) 716 200 μg/l Τα δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης T, P, P2, P3
ΛΕΥ CYWSZ12100000000V01 ΑΡΕΔΙΟΥ ΑΡΕΔΙΟΥ 18-Aug-14 ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) 412.5 250 mg/l Τα δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P, T, C1, C2
ΛΕΥ CYWSZ12100000000V01 ΑΡΕΔΙΟΥ ΑΡΕΔΙΟΥ 18-Aug-14 ΝΑΤΡΙΟ (Na+) 308 200 mg/l Τα δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P, T, C1, C2
ΛΕΥ CYWSZ12100000000V01 ΑΡΕΔΙΟΥ ΑΡΕΔΙΟΥ 30-Oct-14 ΝΑΤΡΙΟ (Na+) 268 200 mg/l Τα δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P, T, C1, C2
ΛΕΥ CYWSZ12100000000V01 ΑΡΕΔΙΟΥ ΑΡΕΔΙΟΥ 30-Oct-14 ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) 402 250 mg/l Τα δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P, T, C1, C2
ΛΕΥ CYWSZ1220RG30000V02 ΚΑΠΕΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ 2 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ 11-Aug-14 ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) 211.2 50 μg/l Τα δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Μαγγανίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P, C1, T
ΛΕΥ CYWSZ12230000000V01 ΚΑΜΠΙΑ ΚΑΜΠΙΑ 11-Aug-14 ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) 81.4 50 μg/l Τα δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Μαγγανίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P, C1, T
ΛΕΥ CYWSZ12240000000V01 ΜΑΡΚΙ ΜΑΡΚΙ 07-Aug-14 ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) 3950 2764 μS/cm Τα δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής της Αγωγιμότητας. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P, E1, E2, C2
ΛΕΥ CYWSZ12270000000V01 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ 11-Aug-14 ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) 405.8 50 μg/l Τα δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Μαγγανίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης P, C1, T
Action Code Action
N Περαιτέρω διερεύνηση
Ν1 Καμία ενέργεια γιατί δεν υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία
Ν2 Καμία ενέργεια γιατί η μη συμμόρφωση θεωρείται ασήμαντη
Ν3 Επανάληψη δειγματοληψίας ακολουθουμένη από καμία περαιτέρω ενέργεια
Ν4 Καμία ενέργεια για άλλους λόγους
C1 Ενέργεια /ες για τερματισμό ή μετριασμό της αιτίας μόλυνσης ή ρύπανσης
C2 Ενέργεια /ες για αντικατάσταση της πηγής
T Εγκατάσταση, αναβάθμιση ή βελτίωση της επεξεργασίας νερού
P Ενημέρωση Φορέα Ύδρευσης
P1 Αντικατάσταση, αποσύνδεση ή επιδιόρθωση των ελαττωματικών μερών υδατοπρομήθειας
P2 Καθαρισμός ή και απολύμανση μολυσμένων μερών υδατοπρομήθειας
P3 Επανάληψη δειγματοληψίας με ικανοποιητικά αποτελέσματα
D1 Αντικατάσταση, αποσύνδεση ή επιδιόρθωση των ελαττωματικών μερών
D2 Καθαρισμός ή και απολύμανση μολυσμένων μερών
S1 Μέτρα ασφάλειας για πρόληψη πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα
E Ενημέρωση και οδηγίες στους καταναλωτές π.χ. απαγόρευση χρήσης, εντολή για βρασμό του νερού, προσωρινοί περιορισμοί στη κατανάλωση
E2 Πρόνοια για προσωρινή εναλλακτική παροχή πόσιμου νερού π.χ. εμφιαλωμένο νερό, νερό σε δοχεία, βυτιοφόρα νερού
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Γενικό Χημείο του Κράτους
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Εξαμηνιαία
Αναγνωριστικό fe917f6b-617a-49e9-a9ad-ac80ce2d4b0f
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.821899414063 34.412291363453, 31.821899414063 35.805284430728, 34.985961914063 35.805284430728, 34.985961914063 34.412291363453))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Αγάθη Αναστάση
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας aanastasi@sgl.moh.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

1541