Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο αρμόδιος κρατικός φορέας του χημικού, βιολογικού/ μικροβιολογικού και τοξικολογικού εργαστηριακού ελέγχου και λειτουργεί ως εθνικό κέντρο ελέγχου των τροφίμων, φαρμάκων, και άλλων βιομηχανικών προϊόντων αλλά και ναρκωτικών και αστυνομικών τεκμηρίων.

Κάλυψη Δεδομένων

Αποτελέσματα Ελέγχου Ποιότητας Πόσιμου Νερού εκτός Νομοθετικών Ορίων - Μικροβιολογικός έλεγχος

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Αποτελέσματα εκτός Νομοθετικών Ορίων του ελέγχου ποιότητας του πόσιμου νερού - Μικροβιολογικός έλεγχος. Για κάθε αποτέλεσμα περιλαμβάνονται τα εξής πεδία:

 • Επαρχία (District)
 • Κωδικός Ζώνης Παροχής νερού (Zone Code)
 • Περιγραφή Ζώνης Παροχής Νερού (Zone Descripton)
 • Πόλη/Χωριό (City/Village)
 • Ημερομηνία Δειγματοληψίας (Sampling Date)
 • Παράμετρος (Parameter)
 • Αποτέλεσμα (Result)
 • Νομοθετικό όριο (Legal Limit)
 • Μονάδα Μέτρησης (Unit)
 • Δήλωση Συμμόρφωσης (Compliance)
 • Μέτρα που Λήφθηκαν (Actions Taken)

 

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
District Zone Code Zone Descripton City/Village Sampling Date Parameter Result Legal Limit Unit Compliance
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V01 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΔΑΛΙ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 10/2/2014 Κολοβακτηριοειδή 1 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 12/6/2014 Κολοβακτηριοειδή 1 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 12/6/2014 Κολοβακτηριοειδή 14 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 12/5/2014 Escherichia coli 3 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 12/5/2014 Κολοβακτηριοειδή 14 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ 19/6/2014 Κολοβακτηριοειδή 1 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 20/3/2014 Εντερόκοκκοι 2 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΓΚΩΜΗ 20/3/2014 Κολοβακτηριοειδή 1 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΓΚΩΜΗ 20/3/2014 Κολοβακτηριοειδή 16 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 23/6/2014 Κολοβακτηριοειδή 2 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 30/6/2014 Escherichia coli 1 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 30/6/2014 Κολοβακτηριοειδή 4 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 30/6/2014 Κολοβακτηριοειδή 1 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ10210000000V01 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ 20/1/2014 Κολοβακτηριοειδή 4 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ11051106000V01 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ 13/3/2014 Κολοβακτηριοειδή 1 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ11090000000V01 ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ 12/5/2014 Εντερόκοκκοι 1 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ11090000000V01 ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ 12/5/2014 Κολοβακτηριοειδή 2 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ11090000000V01 ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ 13/1/2014 Κολοβακτηριοειδή 2 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ11090000000V01 ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ 13/1/2014 Κολοβακτηριοειδή 3 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ11090000000V01 ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ 19/5/2014 Εντερόκοκκοι 1 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ11090000000V01 ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ 19/5/2014 Κολοβακτηριοειδή 2 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ12000000000V01 ΚΑΜΠΙ ΚΑΜΠΙ (ΦΑΡΜΑΚΑ) 13/1/2014 Κολοβακτηριοειδή 1 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ12010000000V02 ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΦΑΡΜΑΚΑΣ 19/5/2014 Κολοβακτηριοειδή 19 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ12020000000V01 ΑΠΛΙΚΙ ΑΠΛΙΚΙ 5/6/2014 Κολοβακτηριοειδή 1 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ12060000000V01 ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΑΓ.ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ 19/5/2014 Εντερόκοκκοι 12 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ12060000000V01 ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΑΓ.ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ 19/5/2014 Κολοβακτηριοειδή 9 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ12080000000V02 ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 16/1/2014 Κολοβακτηριοειδή 2 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ1208RG10000V01 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΜΑΛΟΥΝΤΑ 19/5/2014 Escherichia coli 6 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ1208RG10000V01 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΜΑΛΟΥΝΤΑ 19/5/2014 Escherichia coli 2 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ1208RG10000V01 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΜΑΛΟΥΝΤΑ 19/5/2014 Εντερόκοκκοι 1 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ1208RG10000V01 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΜΑΛΟΥΝΤΑ 19/5/2014 Κολοβακτηριοειδή 16 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ1208RG10000V01 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΜΑΛΟΥΝΤΑ 19/5/2014 Κολοβακτηριοειδή 18 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ1208RG10000V01 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΜΑΛΟΥΝΤΑ 26/5/2014 Κολοβακτηριοειδή 6 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ1208RG10000V01 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΜΑΛΟΥΝΤΑ 29/5/2014 Εντερόκοκκοι 2 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ1208RG10000V01 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΜΑΛΟΥΝΤΑ 29/5/2014 Κολοβακτηριοειδή 3 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ12090000000V01 ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 13/1/2014 Κολοβακτηριοειδή 9 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ12090000000V01 ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 13/3/2014 Κολοβακτηριοειδή 2 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ12090000000V01 ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 19/5/2014 Κολοβακτηριοειδή 21 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ1209RG10000V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 12/6/2014 Κολοβακτηριοειδή 4 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ1209RG10000V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 19/6/2014 Εντερόκοκκοι 40 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ1209RG10000V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 19/6/2014 Κολοβακτηριοειδή 2 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ1209RG10000V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 24/4/2014 Κολοβακτηριοειδή 1 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ1209RG10000V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 26/6/2014 Εντερόκοκκοι 11 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ12100000000V01 ΑΡΕΔΙΟΥ ΑΡΕΔΙΟΥ 13/3/2014 Κολοβακτηριοειδή 1 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ12110000000V01 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ 13/1/2014 Κολοβακτηριοειδή 1 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ12120000000V01 ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ 13/1/2014 Κολοβακτηριοειδή 1 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ12120000000V01 ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ 19/5/2014 Κολοβακτηριοειδή 1 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ12130000000V01 ΜΙΤΣΕΡΟ ΜΙΤΣΕΡΟ 13/1/2014 Κολοβακτηριοειδή 1 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ1220RG10000V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 12/6/2014 Κολοβακτηριοειδή >200 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
ΛΕΥ CYWSZ1220RG10000V01 ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 19/6/2014 Κολοβακτηριοειδή 130 0/100 ml ανά 100ml Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004
Action Code Action
N Περαιτέρω διερεύνηση
Ν1 Καμία ενέργεια γιατί δεν υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία
Ν2 Καμία ενέργεια γιατί η μη συμμόρφωση θεωρείται ασήμαντη
Ν3 Επανάληψη δειγματοληψίας ακολουθουμένη από καμία περαιτέρω ενέργεια
Ν4 Καμία ενέργεια για άλλους λόγους
C1 Ενέργεια /ες για τερματισμό ή μετριασμό της αιτίας μόλυνσης ή ρύπανσης
C2 Ενέργεια /ες για αντικατάσταση της πηγής
T Εγκατάσταση, αναβάθμιση ή βελτίωση της επεξεργασίας νερού
P Ενημέρωση Φορέα Ύδρευσης
P1 Αντικατάσταση, αποσύνδεση ή επιδιόρθωση των ελαττωματικών μερών υδατοπρομήθειας
P2 Καθαρισμός ή και απολύμανση μολυσμένων μερών υδατοπρομήθειας
P3 Επανάληψη δειγματοληψίας με ικανοποιητικά αποτελέσματα
D1 Αντικατάσταση, αποσύνδεση ή επιδιόρθωση των ελαττωματικών μερών
D2 Καθαρισμός ή και απολύμανση μολυσμένων μερών
S1 Μέτρα ασφάλειας για πρόληψη πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα
E Ενημέρωση και οδηγίες στους καταναλωτές π.χ. απαγόρευση χρήσης, εντολή για βρασμό του νερού, προσωρινοί περιορισμοί στη κατανάλωση
E2 Πρόνοια για προσωρινή εναλλακτική παροχή πόσιμου νερού π.χ. εμφιαλωμένο νερό, νερό σε δοχεία, βυτιοφόρα νερού
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Γενικό Χημείο του Κράτους
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Εξαμηνιαία
Αναγνωριστικό 909eb356-1482-490d-8979-48b5fa65ac9d
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((32.019653320313 34.448538048272, 32.019653320313 35.778549871932, 34.898071289063 35.778549871932, 34.898071289063 34.448538048272))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Αγάθη Αναστάση
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας aanastasi@sgl.moh.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

1225