Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο αρμόδιος κρατικός φορέας του χημικού, βιολογικού/ μικροβιολογικού και τοξικολογικού εργαστηριακού ελέγχου και λειτουργεί ως εθνικό κέντρο ελέγχου των τροφίμων, φαρμάκων, και άλλων βιομηχανικών προϊόντων αλλά και ναρκωτικών και αστυνομικών τεκμηρίων.

Κάλυψη Δεδομένων

Αποτελέσματα ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού εκτός Νομοθετικών Ορίων - Οργανικοί ρύποι

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

2 votes with an average rating of 100.

Αποτελέσματα εκτός Νομοθετικών Ορίων του ελέγχου ποιότητας του πόσιμου νερού - Έλεγχος Οτργανικών Ρύπων. Για κάθε αποτέλεσμα περιλαμβάνονται τα εξής πεδία:

 • Επαρχία (District)
 • Κωδικός Ζώνης Παροχής νερού (Zone Code)
 • Περιγραφή Ζώνης Παροχής Νερού (Zone Descripton)
 • Πόλη/Χωριό (City/Village)
 • Ημερομηνία Δειγματοληψίας (Sampling Date)
 • Παράμετρος (Parameter)
 • Αποτέλεσμα (Result)
 • Νομοθετικό όριο (Legal Limit)
 • Μονάδα Μέτρησης (Unit)
 • Δήλωση Συμμόρφωσης (Compliance)
 • Μέτρα που Λήφθηκαν (Actions Taken)

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
District Zone Code Zone Descripton City/Village Sampling Date Parameter Result Legal Limit Unit Compliance
ΛΕΥ CYWSZ11030000000V01 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ 26/6/2014 BENZO(a)PYRENE 0.012 10 μg/l Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΛΑΤΣΙΑ 4/9/2014 BENZO(a)PYRENE 0.028 10 μg/l Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 18/9/2014 BENZO(a)PYRENE 0.014 10 μg/l Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ11001101000V03 ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ ΑΛΑΜΠΡΑ 11/8/2014 BENZO(a)PYRENE 0.024 10 μg/l Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ11001101000V03 ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ ΑΛΑΜΠΡΑ 14/8/2014 BENZO(a)PYRENE 0.016 10 μg/l Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ11001101000V03 ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ ΑΛΑΜΠΡΑ 19/8/2014 BENZO(a)PYRENE 0.014 10 μg/l Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ11001101000V03 ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ ΑΛΑΜΠΡΑ 18/9/2014 BENZO(a)PYRENE 0.024 10 μg/l Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ11001101000V03 ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ ΑΛΑΜΠΡΑ 25/9/2014 BENZO(a)PYRENE 0.09 10 μg/l Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ11001101000V03 ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ ΑΛΑΜΠΡΑ 25/9/2014 Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P 0.305 100 μg/l Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ11030000000V01 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ 31/7/2014 BENZO(a)PYRENE 0.075 10 μg/l Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ11030000000V01 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ 31/7/2014 Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P 0.288 100 μg/l Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ11051106000V01 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ 28/8/2014 BENZO(a)PYRENE 0.022 10 μg/l Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ11051106000V01 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ 18/9/2014 BENZO(a)PYRENE 0.037 10 μg/l Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ11051106000V01 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ 18/9/2014 Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P 0.112 100 μg/l Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001
ΛΑΡ CYWSZ42124215000V02 ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ,ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ ΚΟΡΝΟΣ 6/10/2014 Total THMs 115.2 1000 μg/l Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001
ΠΑΦ CYWSZ60110000000V01 ΚΟΝΙΑ ΚΟΝΙΑ 29/7/2014 BENZO(a)PYRENE 0.053 10 μg/l Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ1105RG10000V01 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ ΝΗΣΟΥ 13/7/2015 BENZO(a)PYRENE 0.013 10 μg/l Δεν συνάδει με Νόμο Ν87(Ι)/2001
ΛΕΜ CYWSZ5012RG20000V01 ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΑΝΘΕΑ ) ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5/7/2017 Total THMs 100.5 1000 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΕΜ CYWSZ5012RG20000V01 ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΑΝΘΕΑ ) ΛΕΜΕΣΟΣ 11/7/2017 Total THMs 112.5 1000 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΕΜ CYWSZ5000RG30000V01 ΖΩΝΗ 3,4 (Αγ.Φύλα),5,6 ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 28/2/2018 Total THMs 126.9 1000 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΕΜ CYWSZ5000RG30000V01 ΖΩΝΗ 3,4 (Αγ.Φύλα),5,6 ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 6/3/2018 Total THMs 120.5 1000 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ11001101000V03 ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ ΑΛΑΜΠΡΑ 12/2/2018 Total THMs 112 1000 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ11051106000V01 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ 12/2/2018 Total THMs 102.3 1000 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΕΜ CYWSZ5000RG20000V01 ΖΩΝΗ 2,4 (Πανθέα) ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 24/7/2018 Total THMs 114 1000 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΕΜ CYWSZ5000RG30000V01 ΖΩΝΗ 3,4 (Αγ.Φύλα),5,6 ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 10/7/2018 Total THMs 107.6 1000 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΕΜ CYWSZ5000RG30000V01 ΖΩΝΗ 3,4 (Αγ.Φύλα),5,6 ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 28/8/2018 Total THMs 138.7 1000 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 15/10/2018 Total THMs 111.7 1000 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 29/10/2018 Total THMs 128 1000 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ1105RG10000V01 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΗΣΟΥ ΝΗΣΟΥ 23/8/2018 Total THMs 101.3 1000 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ1107RG10000V01 ΔΑΛΙ ΔΑΛΙ 1/11/2018 Total THMs 114.3 1000 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ11080000000V01 ΛΥΜΠΙΑ ΛΥΜΠΙΑ 1/11/2018 Total THMs 109.5 1000 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ12410000000V01 ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟ 30/8/2018 Total THMs 104.3 1000 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ12410000000V01 ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟ 1/11/2018 Total THMs 119.6 1000 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΑΡ CYWSZ42124215000V04 ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ,ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ,ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ,ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ ΚΟΡΝΟΣ 18/6/2019 Total THMs 108.6 1000 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 13/5/2019 Total THMs 110.7 1000 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 3/6/2019 Total THMs 132.2 1000 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ 24/6/2019 BENZO(a)PYRENE 0.054 10 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ 24/6/2019 Total B(b)F,B(k)F,B(ghi)P,Ind(1,2,3,cd)P 0.196 100 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ11001101000V03 ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ ΣΙΑ 18/2/2019 Total THMs 134.4 1000 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ11001101000V03 ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ ΣΙΑ 6/3/2019 Total THMs 140.2 1000 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ11001101000V03 ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ ΣΙΑ 28/3/2019 Total THMs 132 1000 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ11090000000V01 ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ 15/4/2019 Total THMs 104.7 1000 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ13680000000V01 ΜΕΝΙΚΟ ΜΕΝΟΙΚΟ 18/4/2019 Total THMs 103.2 1000 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΠΑΦ CYWSZ60220000000V01 ΕΜΠΑ ΕΜΠΑ 19/3/2019 Total THMs 101.4 1000 μg/l Δεν συνάδει με τον νόμο που προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινηςκατανάλωσης Ν.87 (Ι)/2001
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΑΤΕΣ 17/7/2019 Total THMs 100.3 1000 μg/l Δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 29/7/2019 Total THMs 100.3 1000 μg/l Δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΑΤΕΣ 10/10/2019 Total THMs 126.3 1000 μg/l Δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 21/10/2019 Total THMs 110.4 1000 μg/l Δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018
ΛΕΥ CYWSZ10001010000V02 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΑΤΕΣ 12/12/2019 Total THMs 106.3 1000 μg/l Δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018
ΛΕΥ CYWSZ10210000000V02 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ 21/10/2019 Total THMs 103.7 1000 μg/l Δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018
Action Code Action
N Περαιτέρω διερεύνηση
Ν1 Καμία ενέργεια γιατί δεν υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία
Ν2 Καμία ενέργεια γιατί η μη συμμόρφωση θεωρείται ασήμαντη
Ν3 Επανάληψη δειγματοληψίας ακολουθουμένη από καμία περαιτέρω ενέργεια
Ν4 Καμία ενέργεια για άλλους λόγους
C1 Ενέργεια /ες για τερματισμό ή μετριασμό της αιτίας μόλυνσης ή ρύπανσης
C2 Ενέργεια /ες για αντικατάσταση της πηγής
T Εγκατάσταση, αναβάθμιση ή βελτίωση της επεξεργασίας νερού
P Ενημέρωση Φορέα Ύδρευσης
P1 Αντικατάσταση, αποσύνδεση ή επιδιόρθωση των ελαττωματικών μερών υδατοπρομήθειας
P2 Καθαρισμός ή και απολύμανση μολυσμένων μερών υδατοπρομήθειας
P3 Επανάληψη δειγματοληψίας με ικανοποιητικά αποτελέσματα
D1 Αντικατάσταση, αποσύνδεση ή επιδιόρθωση των ελαττωματικών μερών
D2 Καθαρισμός ή και απολύμανση μολυσμένων μερών
S1 Μέτρα ασφάλειας για πρόληψη πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα
E Ενημέρωση και οδηγίες στους καταναλωτές π.χ. απαγόρευση χρήσης, εντολή για βρασμό του νερού, προσωρινοί περιορισμοί στη κατανάλωση
E2 Πρόνοια για προσωρινή εναλλακτική παροχή πόσιμου νερού π.χ. εμφιαλωμένο νερό, νερό σε δοχεία, βυτιοφόρα νερού
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Γενικό Χημείο του Κράτους
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Εξαμηνιαία
Αναγνωριστικό 3a3a7f1f-d30f-407e-9eb2-8a6a0b8a3fba
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.799926757813 34.412291363453, 31.799926757813 35.760721836548, 34.996948242188 35.760721836548, 34.996948242188 34.412291363453))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Αγάθη Αναστάση
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας aanastasi@sgl.moh.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

1048