Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι κατά Κοινότητα/ Υπηκοότητα, Μηνιαία

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

1 votes with an average rating of 0.

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι κατά Κοινότητα/ Υπηκοότητα, από το 2013, σε μηνιαία βάση.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

Field Value
Organization Στατιστική Υπηρεσία
Modified
Release Date
Frequency
Μηνιαία
Identified
28d358a0-d5df-4da8-a08c-dc79407b3cd3
Spatial
POLYGON ((31.821899414063 34.42631050005, 31.821899414063 35.827973897155, 35.007934570313 35.827973897155, 35.007934570313 34.42631050005))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
Greek
License
Contact Name
Μαρία Χατζηπροκόπη
Contact email
mhadjiprokopi@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

53