Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Εργατικά Ατυχήματα ανά Εργασιακό Περιβάλλον

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων ανά κατηγορία εργασιακού περιβάλλοντος παθόντα. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

ΕΤΟΣ Χώροι τριτογενούς δραστηριότητας, χώροι γραφείων, χώροι ψυχαγωγίας, διάφοροι χώροι Βιομηχανικές εγκαταστάσεις Δημόσιος χώρος Εργοτάξια, οικοδομικά και τεχνικά έργα, επιφανειακά λατομεία, επιφανειακά ορυχεία Γεωργία, κτηνοτροφία, ιχθυοτροφία, δασική ζώνη Κατοικία Ίδρυμα ιατρικής περίθαλψης Χώροι αθλοπαιδιών Άλλα εργασιακά περιβάλλοντα που δεν αναφέρονται στην ταξινόμηση Εναέριο, υπερυψωμένο, εξαιρουμένων των εργοταξίων Επί /υπεράνω υδάτων, εξαιρουμένων των εργοταξίων Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Περιβάλλοντα υψηλής πίεσης, εξαιρουμένων των εργοταξίων Υπόγειο, εξαιρουμένων των εργοταξίων
2012 534 431 216 367 57 34 31 6 38 17 3 6 0 1
2013 539 358 231 286 49 17 25 4 20 6 3 0 0 0
2014 634 388 233 224 43 37 28 3 16 8 4 0 0 0
2015 665 350 267 191 47 37 22 8 6 2 1 0 0 0
2016 808 429 349 200 43 29 28 7 6 4 2 0 0 0
2017 845 429 352 292 44 48 37 9 10 1 3 0 0 0
2018 840 437 338 359 64 46 38 5 8 2 17 0 1 1
2019 903 444 341 375 38 20 29 2 11 1 2 0 0 2
2020 477 309 259 387 42 25 18 2 4 1 3 0 0 0
2021 439 349 231 327 35 21 17 3 6 3 2 0 0 0
2022 465 316 190 283 28 12 18 2 10 5 6 0 0 0
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό e1972bff-5b22-4bec-b19b-46fe00fc1248
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((32.107543945313 34.339750856855, 32.107543945313 35.849822037079, 34.898071289063 35.849822037079, 34.898071289063 34.339750856855))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Ελένη Τσεκμέ
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας etsekme@dli.mlsi.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

137