Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Εργατικά Ατυχήματα ανά Οικονομική Δραστηριότητα (κωδικοποίηση NACE 2)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

2 votes with an average rating of 0.

Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων ανά Οικονομική Δραστηριότητα (κωδικοποίηση NACE 2). Τα στοιχεία είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2012 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

YEAR SECTION A. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING SECTION B.MINING AND QUARRYING SECTION C. MANUFACTURING SECTION D. ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPL SECTION E. WATER SUPPLY SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES SECTION F. CONSTRUCTION SECTION G. WHOLESALE AND RETAIL TRADE, REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES SECTION H. TRANSPORTATION AND STORAGE SECTION I. ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES SECTION J. INFORMATION AND COMMUNICATION SECTION K. FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES SECTION L. REAL ESTATE ACTIVITIES SECTION M. PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES SECTION N. ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES SECTION O. PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE, COMPULSORY SOCIAL SECURITY SECTION P. EDUCATION SECTION Q. HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES SECTION R. ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION SECTION S. OTHER SERVICE ACTIVITIES SECTION T. ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; UNDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE SECTION U. ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES
2013 28 9 306 18 30 250 180 102 324 17 10 3 9 32 134 24 28 18 8 7 1
2014 31 15 311 14 21 185 227 94 395 12 11 4 11 47 122 31 32 18 20 13 4
2015 26 6 281 11 30 156 242 122 433 14 12 3 9 42 99 31 25 16 21 13 4
2016 43 7 359 14 25 172 286 132 518 18 18 3 9 43 139 31 32 22 19 12 3
2017 34 8 357 21 26 252 286 151 566 12 11 1 14 73 127 28 38 25 23 14 3
2018 61 8 360 18 37 310 278 155 559 13 6 2 13 84 137 36 45 13 14 6 1
2019 33 6 378 11 41 333 312 149 572 21 18 4 23 57 110 23 39 10 19 6 3
2020 26 6 265 12 27 329 229 96 286 9 22 3 10 45 86 30 20 5 14 6 1
2021 32 11 254 15 33 279 191 97 279 8 8 1 11 40 101 16 26 11 10 10 0
2022 25 6 236 11 17 255 183 79 289 13 6 0 9 61 91 13 24 7 8 2 0
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό b7b57991-670b-43b1-924c-e9fe27c802b9
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.635131835938 34.394162127477, 31.635131835938 35.796373910504, 34.996948242188 35.796373910504, 34.996948242188 34.394162127477))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Ελένη Τσεκμέ
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας etsekme@dli.mlsi.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

222