Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Εργατικά Ατυχήματα ανά Θέση Εργασίας Παθόντα

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων ανά κατηγορία θέσης εργασίας παθόντα. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

ΕΤΟΣ Συνήθης θέση εργασίας Περιστασιακή ή κινητή θέση εργασίας Άλλη θέση εργασίας Μη προσδιοριζόμενη
2012 1056 678 4 3
2013 997 534 7 0
2014 1099 510 9 0
2015 1086 501 9 0
2016 1414 481 10 0
2017 1584 481 5 0
2018 1586 556 14 0
2019 1594 567 7 0
2020 1000 522 5 0
2021 927 498 8 0
2022 942 387 6 0
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 387b7c23-5c9a-47b6-9a72-207c58b40b37
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.959228515625 34.336065483289, 31.959228515625 35.864013145172, 34.903564453125 35.864013145172, 34.903564453125 34.336065483289))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Ελένη Τσεκμέ
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας etsekme@dli.mlsi.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

54