Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιο για την αειφορική διαχείριση και προστασία των κρατικών δασών και άλλων κρατικών δασοκαλυμμένων εκτάσεων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος σαυρών, φιδιών, χελώνων και βατράχων που υπάρχουν στην Κύπρο

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Επιστημονικό όνομα σαυρών, φιδιών, χελώνων και βατράχων που υπάρχουν στην Κύπρο

Δεδομένα και Πόροι

A/A Scientific_Name Category
1 Ablepharus budaki ΣΑΥΡΕΣ
2 Acanthodactylus schreiberi schreiberi ΣΑΥΡΕΣ
3 Chalcides ocellatus ΣΑΥΡΕΣ
4 Chamaeleo chamaeleon ΣΑΥΡΕΣ
5 Eumeces schneideri ΣΑΥΡΕΣ
6 Hemidactylus turcicus ΣΑΥΡΕΣ
7 Mediodactylus kotschyi fitzingeri ΣΑΥΡΕΣ
8 Ophisops elegans schlueteri ΣΑΥΡΕΣ
9 Phoenicolacerta troodica ΣΑΥΡΕΣ
10 Stellagama stellio cypriaca ΣΑΥΡΕΣ
11 Trachylepis vittata ΣΑΥΡΕΣ
12 Dolichophis jugularis cypriacus ΦΙΔΙΑ
13 Hemorrhois nummifer ΦΙΔΙΑ
14 Hierophis cypriensis ΦΙΔΙΑ
15 Macrovipera lebetina ΦΙΔΙΑ
16 Malpolon insignitus ΦΙΔΙΑ
17 Telescopus fallax cyprianus ΦΙΔΙΑ
18 Typhlops vermicularis ΦΙΔΙΑ
19 Νatrix natrix cypriaca ΦΙΔΙΑ
20 Caretta caretta ΧΕΛΩΝΕΣ
21 Chelonia mydas ΧΕΛΩΝΕΣ
22 Mauremys rivulata ΧΕΛΩΝΕΣ
23 Bufotes viridis ΒΑΤΡΑΧΟΙ
24 Hyla savignyi ΒΑΤΡΑΧΟΙ
25 Pelophylax bedriagae ΒΑΤΡΑΧΟΙ
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Δασών
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό a8531e28-76a5-4b5e-84c4-40642f4e7f74
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.788940429688 34.42135450823, 31.788940429688 35.814193951437, 35.007934570313 35.814193951437, 35.007934570313 34.42135450823))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Χάρης Νικολάου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας nicolaouharis@cytanet.com.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

135